TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Sprostowania i odpowiedzi

Nawiązując do informacji, które zostały podane w dniu 15.06.2018 r. na antenie stacji RDN w programie „Słowo za słowo” informuję, iż nieprawdą jest, aby śledczy uznali, że p. Dawid Solak nie nadużył swoich uprawnień. Prokuratura tej kwestii nie badała. Uznała natomiast, że Prezydent i pracownicy Urzędu nie popełnili czynów karalnych, o których nieprawdziwie napisał na swoim Facebooku p. Solak. Pominięcie przez radio tej istotnej informacji skutkowało wprowadzeniem odbiorców w błąd poprzez stworzenie wrażenia, że w magistracie „dochodziło do zdarzeń o charakterze korupcyjnym”.