TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Sprostowania i odpowiedzi

W artykule pt. „Ciepiela wprowadził radnych w błąd?” ("Kurier Tarnowski" z 14 lipca 2015) autor /MG/ poinformował, iż: Włodarz miasta zapowiadał, że zaproponowane przez niego zmiany i utworzenie super jednostki, czyli Zarządu Dróg i Komunikacji, nie odbiją się na pracownikach. Czy to prawa? To bada właśnie sąd pracy! Co więcej, magistrat próbował kilkukrotnie zamieść sprawę pod dywan, uchylając się od przekazania wyczerpującej informacji tak, aby nie ujrzała światła dziennego! W tym samym artykule napisano, iż prezydent i podległy mu urząd wprowadził radnych oraz naszą Redakcję w błąd.

W tekście „Wolność słowa w służbie partii” autorstwa Michała Gniadka opublikowanym w Kurierze Tarnowskim w numerze z 14 lipca 2015 roku znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego zaangażowania magistratu w kampanię wyborczą w trakcie wyborów prezydenckich. W związku z tym na podstawie ustawy Prawo prasowe do redakcji przesłano poniższe sprostowanie.

W tekście „Wolność słowa w służbie partii” opublikowanym w Kurierze Tarnowskim w numerze z 14 lipca 2015 roku autor Michał Gniadek podał szereg nieprawdziwych informacji, zawierając w nim równocześnie liczne insynuacje, których prostować nie sposób. Po raz kolejny nie dochował przy tym elementarnej staranności w przygotowywaniu materiału, polegającej na zaczerpnięciu informacji u źródła. Ponadto autor zignorował informacje uzyskane z innych oficjalnych źródeł, pozwalające uniknąć podawania informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub mających znamiona insynuacji i zniesławienia.  W związku z tym na podstawie ustawy Prawo prasowe przesłano do redakcji poniższe sprostowanie.