TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Sprostowania i odpowiedzi / Nieprawdziwe informacje o miejskiej służbie zdrowia

Nieprawdziwe informacje o miejskiej służbie zdrowia

Tekst „Miejska służba zdrowia na zakręcie?” opublikowany w dwutygodniku ”Kurier Tarnowski” w numerze z dnia 8 czerwca 2015 roku zawiera informacje nieprawdziwe, które wprowadzają czytelnika w błąd.

Nieprawdziwa jest informacja podawana przez anonimowego autora, cytującego anonimowego pracownika Mościckiego Centrum Medycznego, jakoby zmiana na stanowisku prezesa MCM zmierzała do prywatyzacji tej miejskiej spółki, zawarta w następującym fragmencie: „Pani Prezes jest powiązana z firmą Lux Med., więc nie trzeba być prorokiem, że to tylko kwestia czasu, aż nas przejmą, co w konsekwencji znaczy, że prezydent miasta sprowadza do Tarnowa zagraniczny kapitał.”   Oświadczam, że nie zamierzam prywatyzować Mościckiego Centrum Medycznego. Przeciwnie – jestem zwolennikiem koncepcji rozwoju tej spółki i jej specjalizacji w kierunku medycyny wieku dojrzałego jako podmiotu wyłącznie publicznego. Takie stanowisko zaprezentowałem w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników MCM. 

Nie jest również prawdą, jakoby Prezydent Miasta Tarnowa nie informował radnych Rady Miejskiej w Tarnowie o zmianie na stanowisku prezesa MCM, co wynika z cytowanego w tekście wystąpienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Koprowskiego: „Dziś wprowadza się nową osobę, a my nic o tym nie wiemy i dowiadujemy się o tym z e-maila od zaniepokojonych pracowników MCM. Takie informacje powinien nam z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić prezydent.” Szanując prawo radnych do informacji z pierwszej ręki, powiadomiłem wszystkich radnych o zmianie drogą mailową w przeddzień sesji Rady Miejskiej, podczas której miało miejsce powyższe wystąpienie Przewodniczącego. Nadmieniam, że dopiero 29 maja czyli dzień po sesji o decyzji w tej sprawie poinformowane zostały media.

Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że inna miejska spółka - Zespół Przychodni Specjalistycznych „stoi przed widmem zwrotu 1,5 miliona złotych”, które to środki otrzymał w ramach kontraktu na świadczenie usług medycznych w zakresie chirurgii jednego dnia.

W rzeczywistości umowa ta jest wykonywana przez spółkę zgodnie z jej postanowieniami i nie występuje jakiekolwiek zagrożenie jej dalszej, prawidłowej realizacji. Tym samym nie może być mowy w tym kontekście o zwrocie jakichkolwiek pieniędzyKolejną nieprawdziwą informację anonimowy autor podaje, stwierdzając, że ZPS jest to  „firma finansowo powiązana z doradcą prezydenta ds. komunikacji”.  Faktycznie doradca nie jest powiązany finansowo z miejską spółką w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości, definiującej pojęcie jednostek powiązanych. Natomiast jako prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z prawem świadczy na zasadzie umowy-zlecenia usługi dla ZPS, o czym poinformował w chwili otrzymania propozycji objęcia obecnej funkcji, składając równocześnie oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Anonimowy autor tekstu mógłby uniknąć wprowadzania czytelników w błąd, gdyby dopełnił wymaganej prawem prasowym staranności, zasięgając informacji u źródła. Tymczasem nie zwrócił się w żadnej z opisywanych spraw ani do mnie, ani do służb prasowych Urzędu Miasta Tarnowa ani do zarządów spółek.

Roman Ciepiela
Prezydent Miasta Tarnowa