TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Znam Tarnów - Wielki test wiedzy o mieście

Znam Tarnów - Wielki test wiedzy o mieście

Wydaje ci się, że Tarnów nie ma przed tobą tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę, startując w drugiej edycji konkursu „Znam Tarnów”. W tegorocznym wielkim teście wiedzy o mieście pula nagród wynosi 15 tysięcy złotych! Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia. Wielki finał zaplanowano 24 kwietnia.

Dlaczego test?

Cudze chwalicie, swego nie znacie – głosi znane powiedzenie i przykładów na to, że sporo w nim racji, nie brakuje. Pobieżna sonda wśród znajomych i przypadkowo napotkanych tarnowian pokazuje, że i nasze miasto może dostarczyć dowodów na to, że z wiedzą na temat miejsca zamieszkania bywa nie najlepiej. Miesięcznik Tarnów.pl chce tę tendencję odwrócić, zachęcając do jak najgłębszego poznawania historii Tarnowa, wydarzeń z nim związanych oraz wybitnych postaci związanych z miastem.

 

TOP_8217_pano

 

Propozycję adresujemy do wszystkich osób, które nie tylko mieszkają w Tarnowie, ale czują się związane z naszym miastem poprzez pochodzenie, naukę, pracę lub sentyment.

U podstaw tej konkursowej inicjatywy wzorowanej na testach organizowanych przez Telewizję Polską leży przekonanie, że wiedzę o Tarnowie warto popularyzować. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że dla mieszkających w nim ludzi jest ono ważnym elementem ich tożsamości. Im lepiej znamy miasto, które jest naszą małą Ojczyznę, tym lepiej znamy samych siebie. Po wtóre, jesteśmy przekonani, że szeroka wiedza o własnym mieście to zadanie obowiązkowe każdego tarnowianina bez względu na to, czy jest się nim z urodzenia czy tylko z wyboru, czy decyduje o tym miejsce zamieszkania czy też miejsce nauki lub pracy. Po trzecie wreszcie mamy pewność, że znajomość bogatej historii miasta pozwala na nie spojrzeć z innej perspektywy, która daje powody do dumy raczej niż do kompleksów charakterystycznych dla mieszkańca miasta średniej wielkości. Wreszcie nie bez znaczenia jest i fakt, że wobec przyjezdnych żądnych informacji o mieście, jako tubylcy, nie możemy bez wstydu obnażać się z naszą niewiedzą.

Do współpracy przy opracowywaniu testowych pytań zaprosimy ekspertów od naszej lokalnej historii. Obok zawodowych historyków znajdą się wśród nich także pasjonaci, którzy z detaliczną dokładnością potrafią opowiadać o tym, co w mieście działo się przed wiekami. Ich zadaniem będzie przygotowanie testu, który z jednej strony umożliwi sprawdzenie podstawowej wiedzy o Tarnowie, z drugiej pozwoli wskazać tych, którzy swoją małą Ojczyznę znają lepiej niż inni.

Do rywalizacji zaprosimy przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych, a także postaci w Tarnowie znane szerszej publiczności. Sprawdzenie swojej wiedzy o mieście zaproponujemy artystom, dziennikarzom, sportowcom, pedagogom, lekarzom i przedstawicielom innych zawodów. Do głębszego poznawania Tarnowa będziemy zachęcać jak najszersze grono, by przy wsparciu osób publicznych powiększać  krąg tych, dla których wiedza o mieście jest czymś ważnym.

W konkursie warto wziąć udział przede wszystkim ze względów prestiżowych, ale nie tylko. Na laureatów konkursu czekać będą także atrakcyjne nagrody finansowe!

 

Jak wyglądała pierwsza edycja konkursu? Przeczytaj i sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując test. Znajdziesz go TUTAJ.

 

Przygotuj się do testu! Wybrana literatura o Tarnowie:

 

 

1. K. Bańburski, J. Kozioł, Wielka Wojna. Tarnów Gorlice 1915, Tarnów 2005.

2. P. Filip, Poczet burmistrzów Tarnowa, Tarnów 2010.

3. R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na Ziemi Tarnowskiej. Przewodnik Turystyczny, Krosno 2006.

4. M. Głuszek, K. Moskal, Stolica diecezji. Architektura sakralna Tarnowa, Tarnów 2010.

5. E. Juśko, M. Małozięć, 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia – tradycja – pamięć, Tarnów 2008.

6. F. Molnar, Galicja 1914-1915. Zapiski korespondenta wojennego, Warszawa 2011.

7. S. Potępa, Złota era Tarnowa, Tarnów 1998.

8. F. Szewczyk, Tarnów podczas inwazji rosyjskiej od 10 listopada 1914 r. do 5 maja 1915 r., Tarnów 1932.

9. M. Szewczyk, Tarnowskie gniazdo. Historia i współczesność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie, Tarnów 2000.

10. R. Włodek, 100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie, Tarnów 2013.

11. Generałowie Wojska Polskiego, synowie Ziemi Tarnowskiej (1918-1945), red. E. Juśko, Tarnów 2007.

12. 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia – tradycja – pamięć, pod red. E. Juśko, Tarnów 2007.

13. Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila, pod red. Paweł Juśko, Tarnów 2007.

14. Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie… Zeszyt metodyczny nr 71, pod red. Paweł Juśko, Tarnów 2008.

15. Tarnów. Dzieje miasta i regionu. T. 2, pod red.. F. Kiryk , Z. Ruta, Tarnów 1987.

16. Encyklopedia Tarnowa, red. Andrzej Niedojadło, Tarnów 2010.

17. Park miejski w Tarnowie zwany ogrodem strzeleckim, pod red. S. Potępa, Tarnów 1976.

18. Tarnów międzywojenny. Kronika 1918-1939, pod red. S. Potępa, Tarnów 1982.

19. Tarnów. Wybór tekstów, pod red. S. Potępa, Tarnów 1987.

20. Tarnów. Wielki przewodnik, t. 7. Zawale, pod red. S. Potępa, Tarnów 2000.

21. Generałowie ziemi tarnowskiej, Zeszyt Metodyczny nr 63 SCE, Tarnów 2007.

22. Rocznik Tarnowski, Tarnów 2006.

23. Tarnowskie drogi do niepodległości*, Tarnów 1989.

24. Zeszyty Tarnowskie, Tarnów 1972.

25. Zeszyty Tarnowskie, Tarnów 1974.

 

*materiały z sesji popularno-naukowej wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej