Aktualności

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych mieli okazję zaprezentować się podczas Małopolskiego Festiwalu Zawodów w Krakowie. Tarnowska młodzież prezentowała zawody, do których przygotowuje ich nauka w ZSEO, m.in.: ogrodnika, architekta krajobrazu, mechanizatora rolnictwa, a także specjalisty z zakresu żywienia.

Włóczykije, czyli koło PTTK działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Eugenii Gierat, po raz czwarty przywitali wiosnę, biorąc udział w złazie „Witamy Bociana”. W tegorocznej edycji, której finał odbył się 21 marca na Jamnej, uczestniczyło niemal 230 osób.

W dwutygodniowych praktykach zawodowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii uczestniczyło 20 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jak tłumaczą pracownicy szkoły, tego typu praktyki nie tylko poszerzają horyzonty, ale pozwalają zdobyć wiedzę. Z programu praktyk skorzystali uczniowie z klas o profilu mechanicznym.