TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Stypendia dla uzdolnionych uczniów, współpraca z uczelniami wyższymi, umożliwienie uczestnictwa w edukacyjnych innowacjach i eksperymentach pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli – to tylko niektóre z zapisów programu wspierania edukacji najzdolniejszych dzieci i młodzieży, który ponownie będzie realizowany w Tarnowie. - Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Pragniemy, aby nasze szkoły sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi uczniów i tworzyły warunki do jak najlepszego wykorzystania ich potencjału - podkreśla Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. Uchwałę w tej sprawie podjęli na dzisiejszej sesji tarnowscy radni.

 

 

 

To efekt inicjatywy radnych klubu PiS, mający na celu z jednej strony spełnienie wizji księcia Romana Sanguszki sprzed 80 lat, z drugiej upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Decyzją Rady Miejskiej dotychczasowy „Park na Górze Świętego Marcina” zyskał nową nazwę: „Park Niepodległości Miasta Tarnowa im. Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 roku – Sybiraka”.

Kwotę 40 tys. złotych miasto przeznaczy na pokrycie kosztów tegorocznych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, będące instytucją kultury, dla której organizatorem jest Województwo Małopolskie.

Znamy laureatów nagród miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie zwołał na dzisiaj LIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady rozpoczną się o godz. 9 w Sali Lustrzanej.

Most na Wiśle, łączący gminę Szczurowa z gminą Koszyce dostał dziś imię Marka Nawary, pierwszego marszałka Małopolski, zmarłego w 2011 roku. Odsłonięto również pamiątkowe tablice po obu stronach mostu.

 

Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego prowadzony jest unijny projekt „Chcieć to móc”. W ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oferuje on pomoc osobom pozostającym bez pracy w jej znalezieniu.

Rusza 19. edycja konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon - „Zielony Tarnów”. W najbliższych dniach rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń. Będzie je można składać do 30 czerwca. - Zapraszamy wszystkich tarnowian, posiadających ciekawie zagospodarowane ogrody i balkony – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

 

W najbliższy czwartek w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej obędzie się spotkanie poświęcone nowym formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozpoczął się nabór kandydatów na wolne miejsca na zajęcia w tarnowskim Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Rekrutacja potrwa do 15 czerwca, a wnioski składać można w sekretariacie Pałacu Młodzieży od poniedziałku do piątku w godz. 8-19.

Znaczniki

Archiwalne