TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

 

Grupa 10 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  przez dwa tygodnie odbywała praktyki we włoskim Rimini w ramach projektu „Zawody przyszłości”. Pod okiem zagranicznych pracodawców szkolili się w zawodzie technik logistyk. – Dzięki tego typu działaniom w przyszłości łatwiej będzie im odnaleźć się na rynku pracy – tłumaczy Iwona Pabian z CKZiU.

Dziesięciu przedsiębiorców z Małopolski wzięło udział w prestiżowych targach SMART CITY EXPO World Congress w Barcelonie. Targi gromadzą przedstawicieli firm i reprezentantów samorządów z całego świata, poszukujących nowych rozwiązań dla inteligentnych miast. Wszystkie koszty, związane z wyjazdem, pokrył Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska”. - Targi to okazja do nawiązania stosunków gospodarczych i zaprezentowania oferty. Warto zobaczyć, jak otwarte umysły mają inni ludzie, jak ciekawe rozwiązania tworzą, poznać know – how i uczyć się od innych - podkreśla Piotr Augustyński, zastępca prezydenta Tarnowa do spraw rozwoju miasta.

 

Reprezentanci Zespołu Szkół Muzycznych świętowali niepodległość w Veszprem, mieście partnerskim Tarnowa. Uczniowie tarnowskiej szkoły pojechali na Węgry na zaproszenie tamtejszej Polonii.

Przez blisko tydzień w Tarnowie gościła Olha Oliievska, nauczycielka literatury światowej, języka angielskiego i języka polskiego z Tarnopola na Ukrainie. Podczas stażu, odbywanego w Zespole Szkół Stowarzyszenia Siódemka, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika i w Zespole Szkół Budowlanych, poznawała programy i metody dydaktyczne, przydatne w nauczaniu języka polskiego, bo w tarnopolskich szkołach zapotrzebowanie na naukę języka polskiego jest na drugim miejscu po języku angielskim.

 

 

Przez blisko tydzień w Tarnowie gościć będzie nauczycielka języka polskiego z Tarnopola na Ukrainie. Podczas pięciodniowego stażu w tarnowskim Zespole Szkół Budowlanych będzie poznawać programy i metody dydaktyczne przydatne w nauczaniu języka polskiego. - Zapotrzebowanie na naukę języka polskiego w Tarnopolu jest na drugim miejscu po języku angielskim – informuje Volodymyr Kashytskyy, dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rady Miasta Tarnopol.

 

Na zaproszenie burmistrza miasta partnerskiego Kiskőrös, Pana Laszlo Domonyi, delegacja z Tarnowa uczestniczyła w dniach 1-3 września br. w corocznych obchodach Święta Narodowości Słowackiej oraz Święta Zbiorów.

Urząd Miasta Tarnowa reprezentowany był przez Pana Rafała Kościenia – Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, Panią Marię Zawadę – Bilik, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej wraz z przedstawicielką Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier – Panią Urszulą Cieślikowską.

Podczas tegorocznej wizyty odsłonięto również kolumnę z drogowskazami w kierunku miast partnerskich z zaznaczonymi odległościami do każdego z nich.

W mieście partnerskim Tarnowa – Tarnopolu, w dniach 26-27 sierpnia br. świętowano Dni Miasta, połączone z 26. rocznicą Odzyskania Niepodległości.

Obchody obejmowały szereg uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich m.in. Chorzowa, Sokołowa Podlaskiego, Suwałk, Elbląga, Nowgo Tomyśla oraz delegacja z Tarnowa na czele z Panem Marcinem Pałachem – Dyrektorem Tarnowskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białej Cerkwii, Pan Anatolii Honchar w ramach wizyty roboczej odwiedził Tarnów dnia 24 sierpnia br.

Podczas wizyty studyjnej spotkał się z zastępcą prezydenta ds. rozwoju gospodarczego Panem Piotrem Augustyńskim oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie Panem Stanisławem Klimkiem. Podczas spotkania rozmawiano o  możliwościach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, specjalnych strefach ekonomicznych, ulgach podatkowych, funduszach europejskich oraz o współpracy między miastami.

Dnia 12 sierpnia 2017 roku do Tarnowa z Ukrainy dotarła sztafeta włoskich chodziarzy pn. „Lungo la strada del ritorno” (Wzdłuż drogi powrotu) wydarzenie organizowane przez włoskie stowarzyszenie kulturalne „Tracce di Memoria” (śladami pamięci). Sztafeta prowadziła grupę szlakami jakie pokonali podczas II Wojny Światowej włoscy żołnierze wycofujący się z Rosji, podejmując próbę powrotu do ojczyzny.

Nazwa projektu: Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami

Wizję lokalną w obiektach i na terenach objętych programami dofinansowywanymi z funduszy europejskich na terenie miasta Tarnowa rozpoczęto drugi dzień projektu.

Projekt „Jestem Europejczykiem - kreuję rzeczywistość wokół mnie” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Gmina Miasta Tarnowa, wraz z miastami partnerskimi: Veszprém i Kiskőrös (Węgry) oraz miastem zaprzyjaźnionym Sfântu Gheorghe (Siedmiogród, Rumunia), realizuje  w dniach 23-25 czerwca projekt pn. „Jestem Europejczykiem – kreuję rzeczywistość wokół mnie” dofinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA w ramach programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli” (2014–2020), Komponentu  2:  Demokratyczne  zaangażowanie  i  uczestnictwo  obywatelskie, Działania 2.1.: Partnerstwo Miast.

Planowana jest wizyta 25 uczestników z partnerskich gmin projektu oraz ok. 12 z miast partnerskich Tarnowa na Ukrainie: Winnicy, Białej Cerkwi i Tarnopola.

20 maja w jubileuszowym X Dniu Europy w Winnicy wzięła udział rekordowa liczba zagranicznych delegacji z krajów europejskich.

Do stolicy Podola przyjechali m. in. goście z miast partnerskich Kielc oraz Prezydent Tarnowa – Romanem Ciepiela. Wieczorem Winnicę odwiedził ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, a publiczność bawił polski zespół artystyczny.

W dniach 12 – 14 maja 2017 r. odbyła się  delegacja zagraniczna pod przewodnictwem Pani Jadwigi Stankiewicz – Zastępcy Prezydenta Tarnowa ds. infrastruktury miejskiej do miasta partnerskiego Veszprém na Węgrzech. W delegacji brali również udział – Pani Maria Zawada – Bilik (Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej), Pan Rafał Koścień (Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta) oraz Pani Paulina Ślaska (Podinspektor w Wydziale Współpracy Aglomeracyjnej i Międzyregionalnej). Program pobytu oraz materiał fotograficzny został załączony do sprawozdania.

Na praktyki do Portugalii, Anglii i na Węgry pojedzie kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. Na ten cel mościckiej szkole udało się pozyskać około 500 tys. złotych ze środków europejskich z programu Erasmus+.

Ambasador Tajwanu, Henry M.J. Chen, gości w Tarnowie, gdzie prowadzi rozmowy dotyczące współpracy m.in. z tarnowskimi Zakładami Mechanicznymi. Wczoraj z kolei, 9 maja, wziął udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej, a następnie dokonał otwarcia wystawy „Odkryj piękno Tajwanu”, którą można oglądać do 26 maja w tarnowskim teatrze.

29 kwietnia wystartowała z Tarnowa do naszego miasta partnerskiego, węgierskiego Veszprem, 34. edycja Karpackiego Wyścigu Kurierów (U-23) UCI Europe Tour, który został rozegrany przez pięć kolejnych dni, na szosach trzech państw Grupy Wyszehradzkiej – Węgier, Słowacji i Polski.

Konferencja pod nawą „Hołd bohaterom” odbyła się dzisiaj, 22 marca, w Tarnowskim Ratuszu, w ramach uroczystości z okazji 60 rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech.

W wydarzeniu uczestniczyli  Dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Węgier w Krakowie oraz Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa, który zaprezentował przykłady wieloletniej i owocnej współpracy miasta z ośrodkami na Węgrzech, podkreślając aspekty historyczne oraz współczesne inicjatywy m.in. tarnowskich szkół w postaci licznych wymian uczniowskich, turniejów sportowych i staży zagranicznych.  Konsul Generalna Węgier wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Więzi węgiersko-polskie w perspektywie historycznej”w której zaznaczała jak ważna jest solidarność i wspólne wartości, które łącza obydwa narody.

Reprezentanci Gimnazjum nr 2 wyjechali do Szwajcarii, gdzie przez ponad dwa tygodnie uczestniczyli w międzynarodowej wymianie. Projekt był okazją do prowadzenia dyskusji na temat dyskryminacji oraz komunikacji kulturowej.

Przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy z Ukrainy odwiedzili 30 marca 2017 r. Urząd Miasta Tarnowa w ramach wizyty studyjnej, poświęconej zapoznaniu się z doświadczeniami w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, innowacji w e-usługach dla mieszkańców oraz planowanych i obecnie wdrażanych projektach informatycznych.

Ochrona środowiska, ochrona zdrowia, zarządzanie kulturą, inwestycje i rozwój miasta to tematy omawiane przez Prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę podczas spotkania z przedstawicielami samorządów mołdawskich.

Burmistrz miasta partnerskiego Veszprém– Gyula Porga, wraz z delegacją odwiedził Tarnów w dniach 22-23 marca br. Celem wizyty było m.in. uczestnictwo w prologu tegorocznego Karpackiego Wyścigu Kurierów, wydarzenia sportowego, które już od kilku lat łączy obydwa miasta partnerskie.

Blisko 41 tysięcy złotych na pomoc dla oddziału wcześniaków Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Winnicy na Ukrainie zebrano podczas Charytatywnego Rautu Konsularnego, który odbył się w piątek, 17 lutego, w tarnowskim teatrze.

Zagraniczne praktyki na Węgrzech odbywali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Podczas piętnastodniowej wizyty w Veszprem mieli okazję poznać najnowsze technologie wykorzystywane m.in. w tamtejszych zakładach produkcyjnych.

Pod koniec listopada grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 odwiedziła rówieśników w czeskim Polevsku. Ich wizyta była możliwa dzięki programowi Erasmus+, realizowanemu przez tarnowską szkołę. Uczniowie dyskutowali o zdrowym stylu życia, ale także mieli okazję brać udział w lekcjach i sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Wystawa „Permeation. Przenikanie” uczniów V Liceum Ogólnokształcącego została zaprezentowana tym razem w Mevasseret Zion w Izraelu. W wernisażu prac uczestniczyli nie tylko przedstawiciele szkoły i mieszkańcy Jerozolimy, ale także Izraelczycy, którzy albo sami mieszkali przed II wojną światową w Tarnowie lub których przodkowie wywodzili się z naszego miasta.

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu dla tarnowskich szkół dotyczącym współpracy międzynarodowej. Chętni, którzy pojawili się 25 listopada w Sali Lustrzanej, mieli okazję podyskutować o realizowanych w Tarnowie projektach, poznać wykorzystywane źródła finansowania, a także sposoby na poszukiwanie szkół partnerskich.

Z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego w Centrum Sztuki Mościce odbył się koncert Orfeo Orkiestra. Uroczystość zbiegła się w czasie z jubileuszem 60-lecia powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. 

15 października 2016 r. w Tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość poświęcona 60 rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 r. a tym samym 60 rocznicy powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Budżet obywatelski, zwolnienia z podatku od nieruchomości, Strefy Aktywności Gospodarczej i innowacyjne rozwiązania stosowane w Tarnowie to tematy, które najbardziej zainteresowały przedstawicieli ukraińskiej Białej Cerkwi, goszczących w Tarnowie na zaproszenie prezydenta Romana Ciepieli. Wizyta studyjna w ramach współpracy miast partnerskich była okazją, by zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w lokalnym samorządzie. Goście odwiedzili inkubator przedsiębiorczości oraz zapoznali się z działalnością tarnowskich instytucji otoczenia biznesu.

Na szerokie możliwości współpracy gospodarczej tarnowskich przedsiębiorstw i firm z Tajwanu wskazywał goszczący dzisiaj (24 czerwca) w Tarnowie ambasador Tajwanu w Polsce Henry Ming-Jeng Chen. Dyplomata odwiedził m.in. Inkubator Przedsiębiorczości i siedzibę Grupy Azoty.