Dane statystyczne

Bezrobocie w mieście Tarnowie (stopa w %)

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172018

Styczeń

9,0

7,2

7,9

9,9

9,8

9,7

10,9

11,1

10,1

8,7

7,36,0

Luty

8,8

7,2

8,3

10,1

9,8

10,0

11,0

11,2

10,1

8,8

7,36,0

Marzec

8,3

6,9

8,7

10,0

9,6

9,8

10,7

10,9

9,7

8,6

7,15,9

Kwiecień

7,8

6,6

8,7

9,6

9,2

9,6

10,7

10,5

9,3

8,3

6,85,7

Maj

7,2

6,1

8,5

9,6

8,9

9,3

10,5

10,2

9,0

7,9

6,65,4

Czerwiec

6,7

5,8

8,5

9,2

8,7

9,2

10,1

9,8

8,8

7,6

6,45,4

Lipiec

6,7

6,1

8,7

9,0

9,1

9,2

10,1

9,7

8,5

7,6

6,35,2

Sierpień

6,9

6,3

8,9

8,7

9,4

9,3

10,1

9,5

8,4

7,5

6,25,2

Wrzesień

6,7

6,6

9,1

8,7

8,7

9,3

10,1

9,3

8,3

7,3

6,25,2

Październik

6,6

6,5

9,0

8,7

8,7

9,4

10,1

9,1

8,3

7,1

5,75,1

Listopad

6,6

6,9

9,2

8,8

8,8

9,8

10,1

9,3

8,2

7,0

5,6 

Grudzień

6,8

7,2

9,3

9,4

9,1

10,4

10,2

9,6

8,3

7,1

5,9 

 

Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w mieście Tarnowie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny oddział w Tarnowie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172018*

10 079

10 158

10 666

11 067

10 851

11 140

11 213

11 185

11 400

11 442

11 54911 657

* stan na 30.11.2018

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego , ul. Mickiewicza 6 , pok. 116, tel: 14 68 82 820 , 14 68 82 821