Oferty inwestycyjne / Investment offers

Szczegółowe informacje na temat oferowanych terenów inwestycyjnych
Opiekun inwestora kontakt tel. 14 68 82 800 lub e-mail inwestor@umt.tarnow.pl

 

 

Oferty inwestycyjne Gminy Miasta Tarnowa / Investment offers of the City of Tarnów

Nazwa oferty

 • Teren przeznaczony pod hotel/spa ul. Jara/ul. Błotna 1,4 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Tereny przy ul. Lotniczej ok. 26 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Tereny przy ul. Niedomickiej/ul. Ścieżki ok. 88 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Tereny przy ul. Gliniańskiej ok. 9 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Teren przy ul. Komunalnej ok. 28 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 

Tereny Gminy Miasta Tarnowa objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Nazwa oferty

 • Teren przy ul. Piaskowej ok. 4,5 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Teren przemysłowy "Piaskówka" ok. 8 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 

 

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Gminy Miasta Tarnowa - Geoportal Inwestora

 

Oferty inwestycyjne Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. / Investment offers of the Tarnów Industrial Cluster

www.tkp.com.pl

 

Strefa Aktywności Gospodarczej/Economic Activity Zone

Inkubator Przedsiębiorczości/Business Incubator

Park Przemysłowy "Mechaniczne"/"Mechaniczne" Industrial Park

Park Przemysłowy "Czysta"/"Czysta" Industrial Park

Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy"/"Zielony" Green Industrial Park

 

Oferty inwestycyjne Gmin Aglomeracji Tarnowskiej/Tarnów Agglomeration Investment Offers

 

Gmina Lisia Góra

 

 • Brzozówka, ok. 0,78 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Brzozówka, ok. 0,88 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Łukowa, ok. 3 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Lisia Góra ok. 40 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Brzozówka (tereny prywatne) ok. 14.5 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Lisia Góra (tereny prywatne) ok. 70 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Radłów

 

 • Wola Radłowska, ok. 14 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Wola Radłowska, ok. 16 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Ryglice

 

 • Ryglice 2,79ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Uniszowa 1,08ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Skrzyszów

 

 • Ładna/Pogórska Wola ok. 68 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Ładna/Skrzyszów ok. 45 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Ładna (obok Grosar) ok. 4 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Skrzyszów (były Sokołów) ok. 23 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Tarnów

 

 • Wola Rzędzińska, 40 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Wola Rzędzińska, 60 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Wola Rzędzińska, 120 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Wierzchosławice

 

 • Rudka ok. 3,6 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Mikołajowice 0,55 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Ostrów 20 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Wierzchosławice #1 30 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Wierzchosławice #2 0,28 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Wojnicz

 

 • Wojnicz (oferta TARR) ok. 2 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

Gmina Żabno

 

 • Odporyszów, ok. 11 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Morzychna, ok. 9 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Sieradza, ok. 12 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 • Niedomice, ok. 1,9 ha

Pobierz ofertę:

 

Download offer:

 

 

 

Oferty wynajmu lokali użytkowych Miejskiego Zarządu Budynków / The municipal buildings management lease offers

www.mzb.tarnow.pl