Wsparcie dla przedsiębiorców w Tarnowie

Uchwała Nr XLVII/427/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Szczegółowe informacje: Wydział Podatków i Windykacji, tel.: 14 68 82 512

 

Uchwała Nr XLV/397/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Tarnowa i zwrotu określonej części opłaty

Uchwała Nr XLV/397/2021

Szczegółowe informacje: Wydział Podatków i Windykacji, tel.: 14 68 82 801

 

Uchwała Nr XLIII/383/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

Uchwała Nr XLIII/383/2020

Szczegółowe informacje: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Krajobrazu Miasta, tel.: 14 68 82 812

 

Wieczyste użytkowanie

Zmiana terminu płatności na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności -  inny termin zapłaty nie może przekraczać danego roku kalendarzowego.

Obniżenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 r. lub opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje: Wydział Geodezji i Nieruchomości, tel.: 14 68 82 762