Dane telefoniczne i adresowe

Lp.InstytucjaKontaktRodzaje oferowanych usługAdresaci działalności
1.Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

ul. Kochanowskiego 32 , 33-100 Tarnów

tel.: 14 627 75 94, 14 627 75 93

sekretariat@tkp.com.pl

www.tkp.com.pl

 • obsługa inwestorów;
 • doradcze;
 • szkoleniowe;
 • opracowywanie wniosków do programów unijnych;
 • obrót nieruchomościami;
 •  informacyjne.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • inwestorzy.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • inwestorzy.
2.Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowie

ul. Słoneczna 32/9, 33-100 Tarnów

tel.: 14 621 57 96

iph@chamber-tarnow.com.pl

www.chamber-tarnow.com.pl

 • doradcze;
 • szkoleniowe;
 • atesty, certyfikaty;
 • zezwolenia;
 • informacyjne;
 • reklama na ekranie LED.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne.
3.Izba Rzemieślnicza oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

ul. Kochanowskiego 3233-100 Tarnów

tel.: 14  621 31 48

rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl  

 • obsługa inwestorów;
 • doradcze;
 • szkoleniowe;
 • wdrażanie ISO;
 • informacyjne;
 • organizowanie konkursów.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne.
4.Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnówtel.: 14 621 34 50

tarr@tarr.tarnow.pl

www.tarr.tarnow.pl

 • finansowe;
 • doradcze;
 • szkoleniowe;
 • opracowywanie wniosków do programów unijnych;
 • obrót nieruchomościami;
 • informacyjne;
 • wynajem powierzchni.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne;
 • jednostki samorządu terytorialnego.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne;
 • jednostki samorządu terytorialnego.
5.

Izba Gospodarki Elektronicznej

 Filia Małopolskiego Oddziału w Tarnowie

tel.: 506 577 824

biuro@eizba.pl

www.eizba.pl

porady ekspertów w zakresie:

 • handlu elektronicznego,
 • nowoczesnych narzędzi do promocji firmy w sieci,
 • podstaw PR,
 • marketingu,
 • kanałów komunikacji,
 • trendów w tendencjach zakupowych online.
 • rozpoczynający działalność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • osoby fizyczne.
6.Naczelna Organizacja Techniczna

Rynek 10, pokój 223, 33-100 Tarnów

tel.:  14 688 90 77

nottarnow@wp.pl

www.tarnow-not.cba.pl

 • współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi;
 • organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych, gospodarczych  i kulturalnych oraz organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby członkowskich stowarzyszeń;
 •  współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie specjalizacji zawodowej inżynierów i techników o zasięgu krajowym i zagranicznym;
 • wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień zawodowych;
 • możliwość ekspozycji logotypów zainteresowanych firm w Domu Technika.
 • stowarzyszenia;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne.
 • stowarzyszenia;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne
6.Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców 

ul. Konopnickiej 6, 33-100 Tarnów

tel.: 14 629 61 51fax:14 629 61 51

tandem@onet.pl

www.pschp.pl 

 

 • doradztwo prawne;
 • pomoc finansowa;
 • informacyjne;
 • wskazywania możliwości współpracy w zakresie przedsięwzięć produkcyjnych, handlowych i usługowych z wiarygodnymi partnerami zarówno w kraju jak i za granicą;
 • pomoc w sprawdzaniu wiarygodności partnerów w kraju i za granicą; 
 • pomoc w rozszerzaniu i podnoszeniu poziomu działalności gospodarczej do obowiązujących norm i standardów europejskich. 

 

 • osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, lub biorący udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

 

7.Małopolska Izba Rolnicza

ul. Mościckiego 26/2, 33-100 Tarnów

tel.: 14 655 58 68

biuro@tir.in.tarnow.pl

www.mir.krakow.pl 

 

 • analizy, oceny;
 • działania na rzecz tworzenia rynku rolnego;
 • doradztwo;
 • promocja;
 • współpraca z zagranicą;
 • organizacja targów, wystaw;
 • działalność szkoleniowa.
 • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i płacące ten podatek na terenie województwa małopolskiego;
 • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych i płacące ten podatek na terenie województwa małopolskiego;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
 • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnegow rozumieniu przepisówo podatku rolnym i płacące ten podatek na terenie województwa małopolskiego;
 • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych i płacące ten podatek na terenie województwa małopolskiego;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.