Dane telefoniczne i adresowe

Wydział Rozwoju Gospodarczego - Urząd Miasta Tarnowa

Dyrektor Agnieszka Batko
ul. Wałowa 10 (Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości), pok. 1
tel.: 14 688 28 21
fax: 14 688 28 21
e-mail: a.batko@umt.tarnow.pl

 

Punkt Obsługi Przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

ul. Wałowa 10 (Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości) - STANOWISKA NR 1, 2, 3
tel.: 14 688 28 02
fax: 14 688 28 02
e-mail: l.lech@umt.tarnow.pl ; b.kuciel@umt.tarnow.pl ; p.kowalski@umt.tarnow.pl

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Dyrektor Marek Idzkiewicz
ul. Nowa 3, pokój 213
tel.: 14 688 27 63
fax: 14 688 27 71
e-mail: m.idzkiewicz@umt.tarnow.pl

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Dyrektor Andrzej Banach
ul. Nowa 3, pokój 115
tel.: 14 688 24 15
e-mail: a.banach@umt.tarnow.pl

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Dyrektor Małgorzata Abramowicz
ul. Nowa 3, pokój 117
tel.: 14 688 24 45
fax: 14 688 24 18
e-mail: m.abramowicz@umt.tarnow.pl

 

Referat Krajobrazu Miasta

p.o. Kierownik Jacek Adamczyk
ul. Mickiewicza 6, pokój 213
tel.: 14 688 28 12
e-mail: j.adamczyk@umt.tarnow.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Dyrektor Marek Kaczanowski
ul. Nowa 4, pokój 321
tel.: 14 688 28 63
fax: 14 688 28 65
e-mail: m.kaczanowski@umt.tarnow.pl