Kontakt

Wydział Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta Tarnowa


ul. Wałowa 10 (Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości), pok. 1
tel: 14 68 82 820, 14 68 82 821
e-mail: inwestor@umt.tarnow.pl

 

Dyrektor Wydziału:

Agnieszka Batko
tel.: 14 688 28 21
e-mail: a.batko@umt.tarnow.pl