O sytuacji epidemiologicznej w Tarnowie i regionie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 15 przypadków zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, wszyscy wyzdrowieli. W powiecie tarnowskim w maju i czerwcu wzrastała liczba zakażonych, a trzy osoby zmarły. Obecnie liczba zakażeń  jest niższa.

Według stanu na  środę 7 lipca w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych było 176  osób, z czego: 64 osoby w mieście (w tym 13 osób tzw. e-kwarantanna) i 112 osób w powiecie tarnowskim (w tym 22 osób e-kwarantanna).

W Tarnowie nie ma obecnie osób zakażonych COVID-19, w powiecie tarnowskim to 88 osób. Niestety trzy zakażone osoby zakażone z powiatu tarnowskiego zmarły - ostatni przypadek zgonu miał miejsce 20 czerwca - to 90-letnia podopieczna Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

Z dotychczas zakażonych z terenu Tarnowa i powiatu 40 osób całkowicie wyzdrowiało.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warto przypomnieć kluczowe zasady bezpieczeństwa, do których winni stosować się wszyscy mieszkańcy.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Chociaż część ograniczeń została zniesiona lub złagodzona musimy pamiętać, że na obszarze Polski nadal obowiązuje stan epidemii. Dla dobra własnego oraz innych osób należy:

  • utrzymywać co najmniej dwumetrową odległość od innych osób w trakcie poruszania się pieszo,
  • zasłaniać za pomocą maseczki lub w inny sposób usta i nos w miejscach publicznych (sklepy, urzędy, banki, kościoły, szkoły, autobusy, pociągi, placówki służby zdrowia, kina, teatr)
  • poddać się kwarantannie w sytuacjach, które tego wymagają (po kontakcie z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem, w niektórych przypadkach po powrocie z zagranicy),
  • przestrzegać limitów pasażerów w środkach transportu publicznego

Bardzo ważnie jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny – częste i staranne mycie rąk przy użyciu wody oraz mydła, dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Szczegółowe informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz aktach prawnych, na podstawie których je wprowadzono można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów - sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy.  W załączeniu wykaz podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.