Ruszył nabór do programu "Mieszkanie za remont"

Trzydziestego pierwszego maja ruszył nabór do piątej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Osoby, które będą w nim uczestniczyć, w zamian za wyremontowanie mieszkania, które należy do miasta, będą mogły nie tylko uzyskać umowę najmu na czas nieokreślony, ale także dostać zwolnienie z obowiązku płatności czynszu w czasie remontu i zwolnienie z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Wnioski do programu przyjmowane będą do 30 czerwca 2021 roku.

Miasto

Ci, którzy są zainteresowani takiego rodzaju najmem, muszą być przede wszystkim mieszkańcami Tarnowa. Wymagane jest także kryterium dochodowe, w którym muszą się zmieścić oraz wypełnienie wniosku wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres trzech ostatnich miesięcy. Potrzebne jest też oświadczenie o stanie majątkowym wynajmującego oraz członków gospodarstwa domowego.

Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Z wynajmu mogą skorzystać zarówno osoby mające już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekujące na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Lokal przeznaczony do remontu można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym. 

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu - w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta – lub dostały wyrok eksmisyjny.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, telefonicznie: 14 68 82 794, 14 68 82 716, 14 68 82 712. Druki oraz wykaz mieszkań do remontu można pobrać ze strony internetowej miasta tarnow.pl w zakładce Dla mieszkańców – Mieszkalnictwo i na parterze budynku przy ul. Nowej 4.

Z lokalami będzie można zapoznać się zgodnie z załączonym harmonogramem oglądania mieszkań.

Zasady programu oraz wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są TUTAJ.