Informacje drogowe

Rozpoczął się remont na ulicy Słonecznej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Orkana i Jana Pawła II. Dla zapewnienia przejezdności remontowanego odcinka ruch dwoma jezdniami został sprowadzony do jednej jezdni.

Na ukończeniu są prace przy przebudowie wiaduktu kolejowego nad ulicą Gumniską. Tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji zdecydował o przejęciu do eksploatacji jezdni i chodnika po północnej stronie, co pozwoli na przywrócenie ruchu na ul. Gumniskiej jeszcze w sierpniu. W podpisanym protokole dopuszczającym do eksploatacji jezdnię i chodnik, PKP zostało zobowiązane do poprawienia niektórych elementów tego zakresu inwestycji.

Lepszy dojazd do centrum

20.08.2018, 09:36

Mieszkańcy tarnowskich osiedli, korzystający z dojazdu do centrum przez ulicę Wojska Polskiego, będą mieli ułatwione zadanie – do końca tego roku zostanie przebudowane skrzyżowanie tej ulicy ze Starodąbrowską. Powstanie tam rondo.

Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Braci Saków i Okrężnej zostanie przebudowane. Obecnie wykonywana jest dokumentacja planowanych inwestycji. Zdaniem specjalistów, najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie tam ronda turbinowego.

Rozpoczyna się remont placu Kazimierza i ulicy Katedralnej. To ważny element prac, które mają zmienić tarnowską starówkę w miejsce jeszcze bardziej atrakcyjne. By uniknąć konieczności zamknięcia ścisłego centrum miasta, przebudowa zostanie podzielona na dwa etapy.

Ulica Kasprowicza zostanie przebudowana – na odcinku od ul. Romanowicza do parku Piaskówka. Po jej wschodniej stronie powstanie ścieżka rowerowa, która będzie prowadziła bezpośrednio do parku. W czwartym kwartale tego roku będzie gotowa dokumentacja projektowa tego zadania.

Park and Ride na jesieni

20.07.2018, 11:57

Przy stacji kolejowej w Tarnowie-Mościcach zostanie wybudowany Park and Ride. Zgodnie z założeniami Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podróżni będą mogli skorzystać z nowego parkingu jesienią przyszłego roku. W najbliższych dniach zostanie powtórzony przetarg, który ma wyłonić wykonawcę.

Zarząd Dróg i Komunikacji analizuje oferty złożone w przetargu na budowę ulicy Czarnowiejskiej. Prace mają trwać cztery miesiące. To oznacza, że inwestycja zakończy się w czwartym kwartale tego roku.

Trwa budowa parkingu pomiędzy ulicami Sanguszków i Błotną w Gumniskach. Powstaje w miejscu starych garaży, które zajmowały plac pomiędzy Zespołem Niepublicznych Niepłatnych Szkół, a Zakładem Aktywności Zawodowej „Słoneczne wzgórze”, powstałym w miejsce starego internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

Remont ulicy Gospodarczej

05.07.2018, 08:42

Ulica Gospodarcza zostanie przebudowana – prace będą prowadzone na odcinku od osiedla Zielonego do łącznika z ulicą Zieloną. W tym roku Zarząd Dróg i Komunikacji planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.