Informacje drogowe

Jak informuje działający na zlecenie PKP Generalny Wykonawca remontu Dworca i Placu Dworcowego od dnia 17 maja 2010 r. wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania na Placu Dworcowym związany z remontem nawierzchni. Roboty prowadzone będą na wschodniej części Placu (na lewo od wejścia głównego do budynku dworca kolejowego).W godzinach rannych (ok. godziny 6.00) oznaczony i wygrodzony zostanie tymczasowy jednokierunkowy pas ruchu - od strony ul...

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Rozpoczęły się roboty związane z budową przejścia podziemnego przy ul. Mickiewicza. Charakter prowadzonych prac wymagał zamknięcia przejazdu tą ulicą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brodzińskiego do skrzyżowania z ulicą Nową oraz ograniczenia ruchu na ul. Goldhammera.

Uwaga, utrudnienia

18.03.2010, 09:54

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.