Przewozy osób niepełnosprawnych na terenie miasta Tarnowa

W wyniku postępowania w trybie przetargu cywilnego Gmina Miasta Tarnowa zawarła umowę z Wykonawcą TAXI OSOBOWE ADAM PAPROCKI, 33-100 Tarnów, ul. Wojtarowicza 5, który w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. realizuje usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Tarnowa.

Przewozy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, najkrótszą trasą, w granicach administracyjnych miasta Tarnowa. W soboty, niedziele i dni świąteczne przewozy nie są realizowane. Obowiązuje limit dzienny 55 km.

Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, uprawnione do korzystania z usług przewozowych muszą spełniać łącznie dwa warunki:

1. posiadać znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się – osoby niepełnosprawne poruszające się na stałe za pomocą wózka  inwalidzkiego lub balkoniku, 

2. posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa), wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w  sprawie orzekania o  niepełnosprawności i  stopniu niepełnosprawności, (Dz. U. z  2018 r., poz. 2027)  zawierające jeden z poniższych symboli przyczyn niepełnosprawności:

  • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
  • 10-N – choroby neurologiczne.

lub inne równoważne orzeczenia, wymienione w art. 5 ustawy o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), potwierdzające taką dysfunkcję. Dopuszczalne są orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Część stała opłaty ponoszonej przez pasażera za korzystanie z samochodu wynosi 2,50 zł, a opłata za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem wynosi 0,50 zł.

W pierwszej kolejności do korzystania z przejazdów uprawnione są osoby niepełnosprawne poruszające się na stałe na wózkach inwalidzkich oraz te, które udają się na rehabilitację leczniczą lub do miejsca pobierania świadczeń medycznych (np. zabieg medyczny, porada lekarska).

Numery telefonów, pod którym uprawnione osoby niepełnosprawne mogą dokonywać zamówienia przewozów: 19 191, 19 669.

 

Do pobrania: