Placówki wsparcia dziennego

Wykaz placówek wsparcia dziennego działających na terenie Miasta Tarnowa

Lp.Nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego placówkęNazwa, adres i typ placówkiGodziny otwarcia placówkiUwagi

1

 

Stowarzyszenie SIEMACHA

ul. Długa 42

31-146 Kraków

SIEMACHA

Spot Gemini Park

ul. 16 Pułku Piechoty 12

33-100 Tarnów

 

specjalistyczna

we wszystkie dni robocze:

13.00 – 20.00

a w dni wolne od nauki szkolnej:

10.00-17.00

Zadanie dotowane z budżetu Miasta Tarnowa
2

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

ul. Bema 14

33-100 Tarnów

 

Placówka Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej

ul. Gumniska 25

33-100 Tarnów

 

specjalistyczna

we wszystkie dni robocze:

14.00 – 18.00

a w dni wolne od nauki szkolnej:

10.00-14.00

Zadanie dotowane z budżetu Miasta Tarnowa
3

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

ul. Mościckiego 12

33-100 Tarnów

 

Placówka Specjalistyczna Wsparcia Dziennego KANA

ul. Mościckiego 12

33-100 Tarnów

 

specjalistyczna

we wszystkie dni robocze:

15.00 – 19.00

a w dni wolne od nauki szkolnej:

10.00-14.00

Zadanie dotowane z budżetu Miasta Tarnowa
4

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 9

33-100 Tarnów

 

Centrum Równych Szans „MobilEduPark”

 

praca podwórkowa

14.00 - 19.00

od poniedziałku do piątku przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Al. Matki Bożej Fatimskiej 9

33-100 Tarnów

 

Placówka Wsparcia Dziennego ,,Akademia Aktywności”

w Tarnowie

ul. Spytki 1A/5-6

33-100 Tarnów

 

opiekuńczo-podwórkowa

14.30-18.30

od poniedziałku do piątku przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

* ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019, poz. 1111 z późn. zm.).

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Tarnowa dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Tarnowa – Dokumenty wg kategorii – Procedury administracyjne - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Tarnowa na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.