Pomoc uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz profilaktyka

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa - 2018 r.

 

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa - 2016 r.

 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2020 rok:

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2019 rok:

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 rok:

 

 

Działania podejmowane w ramach programu