Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON), przy ul. Tuchowskiej 21, sprawuje pieczę nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu miasta Tarnowa. PONON jest prowadzony przez Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, a finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Punkt utrzymywany jest w stanie gotowości do przyjęcia 10 osób nietrzeźwych, przez wszystkie dni tygodnia, całodobowo, również w dni wolne od pracy i w święta.

W PONON-ie dyżurują m.in.: lekarz, ratownicy medyczni, psycholog, socjoterapeuta, prawnik, zadaniem których jest:

  • zapewnienie badania każdej osoby nietrzeźwej dowiezionej do Punktu,przeprowadzonego przez lekarza i potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim o braku wskazań do hospitalizacji,
  • umożliwienie osobom nietrzeźwym dokonania zabiegów higieniczno – sanitarnych, zapewnienie środków dezynfekujących, środków higieny osobistej oraz odzieży zastępczej na czas pobytu w Punkcie, a w koniecznych przypadkach wymianę odzieży,
  • dokonywanie stałej obserwacji podstawowych parametrów życiowych osób nietrzeźwych przebywających w Punkcie,
  • zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do Punktu oraz ich rodzin.