Żłobki

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Tarnowie realizowana jest przez 6 żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa za pośrednictwem Zespołu Żłobków będącego jednostką organizacyjną GMT.

 

Żłobki zlokalizowane są przy ul.:

1/ Żłobek Nr 1 ul. Topolowa 4 - 124 miejscahttps://www.zlobki.tarnow.pl/zlobek-nr-1/

2/ Żłobek Nr 2 ul. Wiejska 29 - 77 miejsc https://www.zlobki.tarnow.pl/zlobek-nr-2/

3/ Żłobek Nr 3 ul. Goslara 5 - 51 miejsc https://www.zlobki.tarnow.pl/zlobek-nr-3/

4/ Żłobek Nr 4 ul. Westerplatte 12 - 25 miejsc https://www.zlobki.tarnow.pl/zlobek-nr4/

5/ Żłobek Nr 5 ul. Do Prochowni 20 - 88 miejsc https://www.zlobki.tarnow.pl/zlobek-nr-5/

6/ Żłobek Nr 6 ul. Pracy 4 c  - 90 miejsc https://www.zlobki.tarnow.pl/zlobek-nr-6/

 

Wszystkie żłobki umożliwiają:

-   korzystanie z usług w godz. od 600 do 1600 świadczonych przez pielęgniarki oraz opiekunki dziecięce, które dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci. Na wniosek rodzica wymiar opieki w żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą /6 zł. za rozpoczęta godzinę/ - do godz. 18:00

- korzystanie z wyżywienia przygotowanego w kuchni żłobka /4 posiłki dziennie/ uwzględniającego obowiązujące normy i zalecenia żywieniowe.

 

Zapisy do żłobków prowadzone są przez cały rok w poszczególnych żłobkach na podstawie złożonego wniosku /wzór do pobrania na stronie internetowej http://www.zlobki.tarnow.pl/index.php/wnioski lub w siedzibie każdego żłobka/.

Żłobki dysponują nowoczesnym wyposażeniem dostosowanym do wieku  i  wzrostu dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji bawialnię, jadalnię, sypialnię oraz łazienkę. Tereny zielone wokół budynków na których urządzono place zabaw wyposażone są w odpowiedni sprzęt.

W codziennej pracy żłobka dbamy o dobrą opiekę, rozwijanie zainteresowań dzieci, organizację zabaw, zajęć manualnych, kształtowaniu nawyków higienicznych i bezpiecznej zabawy. Dziecko uczy się samodzielnego ubierania, spożywania posiłków, używania zwrotów grzecznościowych.

 

W poszczególnych żłobkach prowadzone są:

- zabawy dydaktyczne /opowiadanie bajek, oglądanie ilustracji/,

- zabawy umuzykalniające /śpiewanie piosenek przy muzyce/,

- zabawy ruchowe /ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia ruchowo – naśladowcze, zabawy ruchowe przy   śpiewie/,

- zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne /budowanie z klocków/,

- zabawy tematyczne /zabawy w kąciku lalek, kąciku fryzjerskim, kąciku sklepowym/,

- zabawy rytmiczne i plastyczne.

 

Organizowane są imprezy okolicznościowe /Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Ojca, Dzień Dziecka, Zabawy choinkowe, zajęcia pokazowe/.

Chętni rodzice mieszkańcy miasta Tarnowa mogą skorzystać z wysokiej jakości usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych świadczonych w nowoczesnym żłobku.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zlobki.tarnow.pl

 

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji, w tym: dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja, czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.