Stomatologiczna pomoc doraźna

W przypadkach nagłego bólu zęba, w godzinach wieczornych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej finansowanych w ramach NFZ w podmiocie leczniczym pełniącym dyżur. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej finansowane przez NFZ na terenie miasta Tarnowa zabezpiecza:

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15,
33-101 Tarnów  

Tel. 14 688 05 84

 

Dyżury w gabinecie stomatologicznym pełnione są:

  • w dni powszednie w godzinach od 19:00 do 7:00 rano dnia następnego,
  • w sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.