Zjednoczeni w ochronie antybiotyków

W najbliższą środę, 18 listopada, mieszkańcy starego kontynentu już po raz trzynasty obchodzić będą Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku. Natomiast cały glob obchodzić będzie Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach po raz piąty przez cały tydzień w dniach od 18 do 24 listopada. 

Celem EDWA jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożenia stwarzanego dla zdrowia przez antybiotykooporność. Narastanie tego zjawiska, to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. Pamiętać należy, że antybiotyki działają tylko na bakterie i nie leczą chorób wirusowych: grypy, COVID-19, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli. Należy przy tym przyjmować tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zdawać sobie sprawę, że te nadużywane tracą skuteczność. Zakażeniom można przeciwdziałać często myjąc i dezynfekując ręce, zasłaniając usta i nos w przestrzeni publicznej oraz zachowując co najmniej 1,5 metra odległości od innych.

Do obchodów EDWA, podobnie jak w poprzednich latach, włączył się także Tarnów. 

Szczegółowe, najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnych pacjentów, informacje znaleźć można tutaj.