30-lecie samorządu terytorialnego

Wybory w dniu 27 maja 1990 roku były jednym z przełomowych momentów polskiej historii XX wieku. Pierwsze, w pełni wolne wybory po II wojnie światowej, były wyborami do lokalnych samorządów.

Formalnie odrodzenie samorządów po kilkudziesięcioletniej przerwie było możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm, 8 marca 1990 roku, ustawy o samorządzie terytorialnym. Nie byłoby jednak tamtych wyborów, gdyby nie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i wielki ruch Komitetów Obywatelskich. Nie byłoby wygranej w tych wyborach, gdyby nie zaangażowanie i praca ogromnej rzeszy ludzi.

Komitety Obywatelskie „Solidarność” uzyskały 27 maja 1990 roku w skali kraju ponad 53% głosów. W Tarnowie kandydaci Komitetu zdobyli 36 mandatów w liczącej 45 osób Radzie Miejskiej.

Jeśli mówi się czasem o rewolucji, która dokonała się w Polsce, to miała ona miejsce nie tyle w czerwcu 1989 roku, ile właśnie w maju roku następnego, gdy przywrócona została autonomia lokalnych społeczności. 
Nie należy zapominać, że miarą zmian były nie tylko nowe budynki, czy kilometry nowych ulic, ale i odrodzenie lokalnych tradycji oraz regionalnej tożsamości.

Wszyscy wybrani ludzie wypełniali swoją misję najlepiej jak umieli. Nawet jeśli podejmowali niepopularne decyzje, nawet jeśli spierali się o sprawy mało istotne i dzisiaj już słusznie zapomniane, czynili to w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość. Wszystkim, niezależnie od politycznych przynależności i poglądów, należą się słowa uznania.