Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i ziemi Tarnowskiej, lata posługi w kierowaniu wspólnota wiernych w Diecezji Tarnowskiej, trwałe efekty współpracy z samorządem, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa, inicjatywy związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, za ideę "okna życia", a także za troskę o duszpasterstwo diecezjalne, za budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, za piękną ideę organizacji "Dni Judaizmu w Kościele Katolickim" w Tarnowie i szereg innych inicjatyw, a przede wszystkim troskę o miasto.

Rada Miejska przyjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa 15 grudnia 2011 roku. Wręczenie tytułu odbyło się 6 stycznia 2012 roku na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.