Znam Tarnów

Wydaje ci się, że Tarnów nie ma przed tobą tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę, startując w czwartej już edycji konkursu „Znam Tarnów”. W tegorocznym wielkim teście wiedzy o mieście pula nagród wynosi 15 tysięcy złotych! Zgłoszenia przyjmowane są do 2 kwietnia. Wielki finał zaplanowano 9 kwietnia.

Dlaczego test?

Cudze chwalicie, swego nie znacie – głosi znane powiedzenie i przykładów na to, że sporo w nim racji, nie brakuje. Pobieżna sonda wśród znajomych i przypadkowo napotkanych tarnowian pokazuje, że i nasze miasto może dostarczyć dowodów na to, że z wiedzą na temat miejsca zamieszkania bywa nie najlepiej. Miesięcznik Tarnów.pl chce tę tendencję odwrócić, zachęcając do jak najgłębszego poznawania historii Tarnowa, wydarzeń z nim związanych oraz wybitnych postaci związanych z miastem.

Propozycję adresujemy do wszystkich osób, które nie tylko mieszkają w Tarnowie, ale czują się związane z naszym miastem poprzez pochodzenie, naukę, pracę lub sentyment.

 

U podstaw tej konkursowej inicjatywy wzorowanej na testach organizowanych przez Telewizję Polską leży przekonanie, że wiedzę o Tarnowie warto popularyzować. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że dla mieszkających w nim ludzi jest ono ważnym elementem ich tożsamości. Im lepiej znamy miasto, które jest naszą małą Ojczyznę, tym lepiej znamy samych siebie. Po wtóre, jesteśmy przekonani, że szeroka wiedza o własnym mieście to zadanie obowiązkowe każdego tarnowianina bez względu na to, czy jest się nim z urodzenia czy tylko z wyboru, czy decyduje o tym miejsce zamieszkania czy też miejsce nauki lub pracy. Po trzecie wreszcie mamy pewność, że znajomość bogatej historii miasta pozwala na nie spojrzeć z innej perspektywy, która daje powody do dumy raczej niż do kompleksów charakterystycznych dla mieszkańca miasta średniej wielkości. Wreszcie nie bez znaczenia jest i fakt, że wobec przyjezdnych żądnych informacji o mieście, jako tubylcy, nie możemy bez wstydu obnażać się z naszą niewiedzą.

Do współpracy przy opracowywaniu testowych pytań zaprosimy ekspertów od naszej lokalnej historii. Obok zawodowych historyków znajdą się wśród nich także pasjonaci, którzy z detaliczną dokładnością potrafią opowiadać o tym, co w mieście działo się przed wiekami. Ich zadaniem będzie przygotowanie testu, który z jednej strony umożliwi sprawdzenie podstawowej wiedzy o Tarnowie, z drugiej pozwoli wskazać tych, którzy swoją małą Ojczyznę znają lepiej niż inni.

Do rywalizacji zaprosimy przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych, a także postaci w Tarnowie znane szerszej publiczności. Sprawdzenie swojej wiedzy o mieście zaproponujemy artystom, dziennikarzom, sportowcom, pedagogom, lekarzom i przedstawicielom innych zawodów. Do głębszego poznawania Tarnowa będziemy zachęcać jak najszersze grono, by przy wsparciu osób publicznych powiększać  krąg tych, dla których wiedza o mieście jest czymś ważnym.

W konkursie warto wziąć udział przede wszystkim ze względów prestiżowych, ale nie tylko. Na laureatów konkursu czekać będą także atrakcyjne nagrody finansowe!

 

Przygotuj się do testu! Wybrana literatura o Tarnowie:

16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia – tradycja – pamięć, pod red. E. Juśko, Tarnów 2007.

K. Bańburski, J. Bogacz, J. Kozioł, Żydzi w Tarnowie, Tarnów 2003

A. Bartosz, Panorama Siedmiogrodzka, Tarnów 2013

W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.

P. Filip, Poczet Burmistrzów Tarnowa, Tarnów 2010

Generałowie Wojska Polskiego, synowie Ziemi Tarnowskiej (1918-1945), pod red. E. Juśko, Tarnów 2007.

E. Juśko, M. Małozięć, 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia – tradycja – pamięć, Tarnów 2008.

Tarnów. Wielki przewodnik, t. 7. Zawale, Tarnów 2000.

Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. Bp Jan Piotr Stepa i ks. Abp Jerzy Karol Ablewicz, pod red. ks. A. Żurka, Tarnów 2010.

I. Kovács, Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei, Warszawa 2009

M. Żychowska, Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956, t. I. Miasto i powiat Tarnów, Kraków 2013.

Ks. M. Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów 2007.

Ks. Władysław Szczebak, Przewodnik po Bazylice Katedralnej w Tarnowie, Tarnów 1996.

550 lat OO. Bernardynów w Tarnowie – Zarys dziejów. Materiały na sympozjum 1 października 2009 roku w tarnowskim klasztorze oo. Bernardynów, pod red. o. F. Rydzaka OFM, K. Moskala, Tarnów 2009.

Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu, pod red. E. Juśko, Tarnów 2009.

K. M. Trusz, Kroniki Tarnowskie, Tarnów 2009.

B. Sawczyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia. Patroni tarnowskich ulic, t. 1-2, Tarnów 2003-2004.

Z. Ruta, Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław – Warszawa – Kraków 1968.

A. Niedojadło, Hrabstwo Tarnowskie w XVII i XVIII wieku, Tarów 2011.

„Rocznik Tarnowski”, 1993.

„Szkice Tarnowskie”, nr 2, Tarnów 2010.

„Szkice Tarnowskie”, nr 3, Tarnów 2011.

„Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 1 (2009).

S. Potępa, Przed wojną w Tarnowie, t. 1. Z Życia prowincji, Tarnów 2001.

Tarnów. Wielki przewodnik, t. 20. Zawale, pod red. S. Potępy, Tarnów 2005.

Encyklopedia Tarnowa, pod. red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

R. Kieroński, R. Noga, Tarnowski sport od A do Ż, Tarnów 2011

R. Noga, Leksykon tarnowskiego żużla, Tarnów 2013

tarnow.pl

tarnow.in

tarnow.net.pl

nac.gov.pl (hasło: Tarnów)