Stanisław Bukowiec

  • Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • Data i miejsce urodzenia: 8-11-1972, Bochnia
  • Wykształcenie: wyższe
  • Ukończona szkoła: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Filologia polska - magister (2000)
  • Zawód: przedsiębiorca

 

Członek Komisji Finansów Publicznych

Członek Komisji Obrony Narodowej

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Członek Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu

Członek Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP

Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (druk nr 764)

 

Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych

Sekretarz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, w szczególności Budowy Nowej Linii Kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacji Istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce tzw. "Sądeczanki"

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Policji

Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Hokeja na Lodzie

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Straży Miejskich i Gminnych

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Straży Miejskich i Gminnych

 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca
ul. Biała 21, 32-700 Bochnia
tel. 788-722-960
email: Stanislaw.Bukowiec@sejm.pl