Budowa ponadregionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie – Budowa Parku Wodnego

Przedmiotem projektu była rozbudowa Pływalni krytej o budynek Parku wodnego w Tarnowie, w celu stworzenia na bazie istniejącego obiektu większego kompleksu rekreacyjno-turystycznego z rozbudowanym systemem usług około-sportowych: odnowa biologiczna, wodolecznictwo, rehabilitacja.

Budowa Parku wodnego jest jednym z elementów powstającego Ponadregionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. W ramach rozbudowy zaprojektowano dodatkową bryłę budynku mieszczącą zespół rekreacyjno–rozrywkowy. Hala basenowa została powiększona przez wykonanie nowej niecki basenu rekreacyjnego mieszczącego atrakcje: gejzery, sztuczną rzekę, bąbelkową zatokę, sztuczną falę, masaż boczny, masaż karku. W hali basenowej powstały 2 wanny typu whirlpool, brodzik dla małych dzieci ze zjeżdżalniami prostą i rurową. Wzrosła powierzchnia plaży – w części zach. przewidziano miejsce na ustawienie leżaków. W sąsiedztwie nowego basenu rekreacyjnego powstał zespół SPA, w którym mieszczą się sauny: fińska, parowa i aromatyczna. Zaprojektowano także hall z basenem i prysznicami schładzającymi oraz sale z leżankami do wypoczynku po zabiegach.

Powiększono powierzchnię zespołu szatniowo–sanitarnego i przestrzeń hallu dla osób korzystających z usług kompleksu basenowego, powstało drugie wejście z hallem kasowym oraz dodatkowa strefa kontroli wejścia. W pobliżu hallu wejściowego zlokalizowano pomieszczenia administracyjne obiektu oraz salkę konferencyjną. Zaprojektowano również dźwig osobowy dla niepełnosprawnych. Kondygnacja piwnic zaprojektowana została jako jedna wielka przestrzeń mieszczącą różne funkcje, co pozwala na swobodny wybór formy rozrywki. Mieścić się tu będą restauracja, bar, parkiet taneczny, sala bilardowa i kręgielnia. Z zespołu gastronomiczno–rozrywkowego będzie możliwość wyjścia na taras zewn. Na poziomie piwnic mieścić się będą tradycyjnie pomieszczenia techniczne, socjalne i higieniczno–sanitarne pracowników.

 

Celem bezpośrednim projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej Tarnowa poprzez rozbudowę bazy rekreacyjno-turystycznej. Uzasadnieniem wdrożenia projektu jest konieczność rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej, która wraz z dziedzictwem kulturowym jest istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności miasta i regionu.

 

 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 31 lipiec 2009

Nr umowy: MRPO.03.01.03-12-010/09-00-IXA/605/FE/09

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 10.555.343,63 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 10.198.777,89 zł

Wysokość dofinansowania: 4.586.390,42 zł (tj. 44,97% kosztów kwalifikowanych) w tym środki dofinansowania z budżetu państwa: 687.958,56 zł (Regionalna Pomoc Inwestycyjna)

Wkład własny: 5.968.953,21 zł

Okres realizacji projektu: 29.04.2008 r. – 31.12.2010 r.

Jednostka realizująca projekt: TOSiR

Nr i data wydania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa udzielającej pozwolenie na użytkowania: 54/2010 z dnia 05.10.2010 r.

Dane techniczne obiektu części rozbudowanej – Parku Wodnego:

Powierzchnia zabudowy: 1.246,70 m2 Kubatura: 12.587,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 2.233,70 m2