Aktualności

Zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu tarnowskiej rewitalizacji, a szczególnie tych, którzy wpisali swój projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa, na spotkanie informacyjne organizowane 30 sierpnia o godz. 14.00 w Sali Lustrzanej (ul. Wałowa 10, Tarnów).

Konsultacje do 23 marca

07.03.2017, 13:27

Z początkiem marca ruszyły konsultacje w sprawie rewitalizacji Tarnowa. W tym czasie mieszkańcy mogą wnosić wszelkie uwagi, pomysły i propozycje do projektu zmian, zamieszczonego poniżej. Można to zrobić do 23 marca przez internet, pocztą lub osobiście.

W najbliższy poniedziałek, 13 lutego, o godzinie 16.00 w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej 10, odbędą się warsztaty dla mieszkańców Tarnowa, podczas których wspólnie ze specjalistami opracowany zostanie projekt rewitalizacji miasta. Wstęp na warsztaty jest wolny, zaproszeni są wszyscy chętni, spotkanie potrwa około trzech godzin.

Można już zgłaszać propozycje w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach ww. Programu na Obszarze Rewitalizacji (OR). Przypomnijmy, że 1 grudnia uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie wyznaczony został obszar rewitalizacji, stanowiący podstawę dla opracowania gminnego progr...

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (uchwała nr XXXII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016 r.). Uchwała powyższa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.