Edukacja szkolna - Шкільна освіта - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Edukacja szkolna - Шкільна освіта

Ukraińskie dzieci i młodzież w wieku szkolnym (7-18 lat) przebywające w Tarnowie, mogą kontynuować naukę w szkołach naszego miasta.
Aby zapisać dziecko, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, najlepiej w pobliżu miejsca tymczasowego zamieszkania. Jeżeli placówka nie będzie dysponować wolnymi miejscami, zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa (tel. 14 68 82 464). Jak zapewnia zastępca prezydenta Tarnowa, Bogumiła Porębska, dla wszystkich chętnych na pewno znajdzie się miejsce w jednej z tarnowskich szkół.
Ustalenie klasy – roku nauki nastąpi na podstawie dokumentów – nie muszą być tłumaczone na język polski – a w przypadku ich braku, oświadczenia rodziców. Dla możliwości przyjęcia do szkoły i udzielania wszelkich form wsparcia nie ma znaczenia podstawa prawna pobytu ucznia na terenie naszego kraju.

 

Українські діти та молодь шкільного віку (7-18 років), які перебувають у Тарнуві, можуть продовжувати навчання у школах нашого міста.
Для реєстрації дитини необхідно подати заяву до директора школи, бажано, поблизу місця тимчасового проживання. Якщо у школі немає вільних місць, зацікавлених просимо звертатися до Відділу освіти міста Тарнув за телефоном +48 14 68 82 464. Згідно інформації від заступника міського голови міста Тарнув Богуміли Порембської, кожна дитина обов’язково знайде місце в одній зі шкіл міста.
У який клас? - Рік навчання буде визначено на основі документів учня (які не потрібно перекладати на польську мову ), а за їх відсутності – інформації від батьків. Правовий статус перебування школяра в Польщі не має відношення до можливості запису до школи та отримання всіх форм допомоги.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski