POMOC W POSZUKIWANIU PRACY - Допомога у пошуку роботи - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

POMOC W POSZUKIWANIU PRACY - Допомога у пошуку роботи

Громадянин України може отримати безкоштовну допомогу в Повітовому Центрі Зайнятості в Тарнуві, що включає підтримку  у пошуку роботу.Отримати допомогу можна відвідуючи Повітовий Центр Зайнятості в Тарнуві особисто або звернувшись по телефону, 797-183-181.  Також інформація про правила працевлаштування українською мовою доступна на сайті Державної Служби Зайнятості: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/

 

Крок 1 - Контакт з Повітовим Центром Зайнятості в Тарнуві
Консультант клієнта
Громадянин України (без необхідності реєстрації в центрі зайнятості) може зв’язатися по телефону або звернутися до Повітового Центру Зайнятості в Тарнуві особисто, де консультант клієнта (консультант з питань зайнятості чи агент з працевлаштування) проведе співбесіду та спробує з’ясувати ситуацію та потреби людини, яка шукає роботу (кваліфікації, досвід роботи, в якому вимірі, очікування від роботи тощо) щоб надати подальшу допомогу.
Крім того, співробітники Повітового Центру Зайнятості в Тарнуві  поінформують про ситуацію яка склалася на ринку праці, нададуть допомогу при оформленні документів, поінформують про інші організації з питань працевлаштування та нададуть інформацію про всі види послуг які надають центри зайнятості.

Крок 2 – Допомога у пошуку роботи
Інформація про правила прийому на роботу іноземців
Співробітники Повітового Центру Зайнятості в Тарнуві надають інформацію про правила працевлаштування іноземців на території Польщі, в тому числі українською мовою. Після ознайомлення з правовою ситуацією іноземця (наявність дозволу на проживання, можливий дозвіл на роботу тощо), співробітник порадить найкращий спосіб легалізації роботи та вкаже, де і як врегулювати це питання.
Працевлаштування
Громадянин України може самостійно користуватися Центральною Базою Вакансій  на веб-сайті: http://oferty.praca.gov.pl. Пошук пропозицій роботи також можливий за допомогою спеціального мобільного додатку ePraca (Android та iOS).
Громадянин України також може скористатися допомогою співробітника центра зайнятості, який, перевіривши його кваліфікації, допоможе знайти вакансію у Центральній Базі Вакансій  та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи (контактні дані роботодавця).
Інформація про можливості отримання іншої допомоги
Громадянин України може розраховувати на отримання інформації про те, як самостійно шукати роботу через загальнодоступні безкоштовні сайти з вакансіями.
Інформація про можливості пошуку роботи
Співробітники Повітового Центру Зайнятості в Тарнуві також надають інформацію про можливість отримати допомогу в інших державних установах/фондах тощо.
Професійне консультування
Громадянин України може скористатися послугами професійного консультування.  Ця послуга особливо важлива для людей, які потребують допомоги у вирішенні професійних проблем. Допомога може надаватися у формі індивідуального контакту службовця з особою, яка потребує допомоги, або через телефонне чи інтернет-з'єднання.
Громадянин України може отримати допомогу в межах:

 • вибору професії
 • зміни професійної кваліфікації
 • влаштування на роботу
 • визначення своїх компетенцій, інтересів та професійних талантів
 • планування професійної кар'єри.


Під час зустрічі з професійним консультантом громадянин України може також користуватися тестами професійної орієнтації щоб визначити свої професійні інтереси та здібності.

Крок 3 – Реєстрація в центрі зайнятості  як безробітного
Отримання громадянином України статусу безробітного дозволить Вам застосувати повний пакет з каталогу форм допомоги, визначених Законом про сприяння зайнятості та заклади ринку праці. Цей каталог включає:

• професійне навчання,

• співфінансування відкриття підприємницької діяльності,

• відшкодування за працевлаштування (інтервенційні роботи, громадські роботи тощо),

• відшкодування витрат на проїзд та проживання до місця роботи та назад,

• відшкодування витрат на догляд за дитиною до 7 років або утриманцем тощо.

WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY W POSZUKIWANIU ZATRUDNIENIA

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie obejmującej wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.    zyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy ale również poprzez zapoznanie się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 797-183-181.

Krok 1 – Nawiązanie kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie
Doradca klienta
Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację osoby poszukującej pracy (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy. Ponadto pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie pomogą w poinformują o sytuacji na rynku pracy, udzielą pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji  o innych instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące kompleksowej oferty urzędów pracy.

Krok 2 – Uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy
Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców
Pracownicy  Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie udzielają informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca na terenie Polski, w tym wskazują dostępne informacje w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z sytuacja prawną cudzoziemca (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) doradzi najlepszy sposób legalizacji pracy i wskaże gdzie oraz w jaki sposób załatwić sprawę.
Pośrednictwo pracy
Obywatel Ukrainy może korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy dostępnej  pod adresem: (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).Obywatel Ukrainy może również skorzystać z pomocy Doradcy klienta, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje  o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy).
Informacja o możliwościach poszukiwania pracy
Obywatel Ukrainy może liczyć na uzyskanie informacji w jaki sposób samodzielnie poszukiwać pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy z ofertami pracy.
Informacja o możliwościach poszukiwania pracy
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie udzielają również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.
Poradnictwo zawodowe
Obywatel Ukrainy może również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego. Jest to usługa szczególnie ważna w przypadku osób, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.
Obywatel Ukrainy może otrzymać wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu 
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Podczas spotkania z doradcą zawodowym obywatel Ukrainy może również skorzystać z testów psychologicznych oraz testów do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych, których celem jest określenie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego.

Krok 3 – Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywatela Ukrainy umożliwi zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski