INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w mieście Tarnów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w mieście Tarnów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

§ 1.

W dniu 2 maja 2019 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3 sala 8 (parter) odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 6

- Nr 8

- Nr 10

- Nr 12

- Nr 21

- Nr 23

- Nr 24

- Nr 26

- Nr 27

- Nr 28

- Nr 29

- Nr 30

- Nr 33

- Nr 34

- Nr 35

- Nr 36

- Nr 39

- Nr 41

- Nr 44

- Nr 48

- Nr 49

- Nr 50

- Nr 55

- Nr 56

- Nr 57

- Nr 61

- Nr 67

- Nr 68

- Nr 69

- Nr 70

- Nr 71

- Nr 72

- Nr 73

§ 2.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy w Tarnowie I

/-/ Katarzyna Joanna Tutaj