TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Seminarium jest jednym ze spotkań w ramach projektu „Chroń swój sukces. Ochrona własności intelektualnej dla firm” prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą XVI LO w Tarnowie. Zajęcia prowadzone są w klasach o profilu przedsiębiorczości. W ramach prowadzonych zajęć młodzież zapoznawana jest z działalnością Biura Obsługi Przedsiębiorców, poznają zagadnienia związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz możliwościami jej dofinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej.