TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na Galę podsumowującą wdrażanie funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, która odbędzie się 23 września 2011 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy ul. Rynek 25.

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. zaprasza do udziału w Projekcie: MAŁOPOLSKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Ministerstwo Gospodarki w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE zapraszają do udziału w Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum – SIMFO), które odbędzie się w dn. 2-4 października 2011 r. w Krakowie.

„Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” zapraszamy na zajęcia 27, 28 i 29. 07.2011 r.
Jesteś zainteresowany założeniem własnej firmy, ale nie wiesz od czego zacząć? - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza na zajęcia warsztatowe pn. „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł”

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., w uzgodnieniu z Menadżerami Oferty, w dniu 4 lipca 2011 roku podjął decyzję dotyczącą ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji nowej emisji oraz liczby jednostkowych praw poboru upoważniających do objęcia z prawem pierwszeństwa jednej akcji serii C.

Zapraszamy wszystkich pracowników i pracodawców sektora MŚP z Małopolski na ostatnią edycję dofinansowanych szkoleń z marketingu w sieci. Rekrutacja trwa od 16 czerwca do 9 września. Organizatorem szkolenia jest Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie.

Od 1 lipca 2011 r. zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - CEIDG prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji online. Dotychczasowy wniosek EDG-1 zostaje zastąpiony wnioskiem CEIDG-1.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje, organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2011.

Pm2pm sp. z o.o., krakowska firma szkoleniowo – doradcza specjalizującą się w zarządzaniu projektami według międzynarodowych wytycznych IMPA, Prince 2 oraz PMI, zaprasza do udziału w Projekcie z zakresu przedsiębiorczości akademickiej: „Przedsiębiorczy Naukowiec” na zorganizowany w jego ramach cykl bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza do udziału w spotkaniach brokerskich w trakcie: ITM POLAND / Poznań/ 14.06 - 17.06.2011 International Trade Fair Innovations - Technologies - Machines ( Miedzynarodowe Targi Innowacje - Technologie - Maszyny ) ze szczególnym uwzględnieniem salonu BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEMYŚLE.