TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Zapraszamy mikroprzedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach z pomocy publicznej. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy złożyć wniosek o dotację, lub już to zrobiłeś ale nie jesteś pewien, jakie obowiązki wiążą się z przyznaniem pomocy przez administrację publiczną, zgłoś się na to szkolenie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie . „SPIN-aj się-szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off”.

Biuro Obsługi Przedsiębiorców pragnie polecić państwu publikację „Nowe podejście do zamówień publicznych wyzwanie dla zamawiających- szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor PGNiG SA Edward Totoń zapraszają na konferencję "Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym - perspektywy rozwoju". Odbędzie się ona 25 listopada w Sali Lustrzanej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji "Nauka i Gospodarka" organizowanej w Krakowie w dniach 8-9 listopada.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku". Podczas forum będzie można zapoznać się również z informacjami o Programie Rozwój Polski Wschodniej oraz wsparciu kierowanym do przedsiębiorców z tego regionu.

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego z siedzibą w Tarnowie zaprasza do udziału w Projekcie 'Profesjonalny Małopolski Menedżer’.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi.

W terminie od 9 sierpnia 2010 r. do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2010 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.