TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Informujemy, że rozpoczął się nabór do II edycji projektu „Moja firma też jest Kobietą!” i potrwa do 15 czerwca 2010 r.

Szkolenia i doradztwo dla uczestniczek tej tury naboru odbywać się będą w Nowym Sączu.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowane z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR w terminach od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt."Możliwości finansowania działałności eksportowej firm z sektora MŚP",organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network.

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w Sieci” to otwarty projekt szkoleń z zakresu strategii marketingowych w Internecie, przeznaczony dla przedsiębiorców i pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski, realizowany w latach 2010- 2011.

 

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network oraz II Europejskiego Tygodnia MSP zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczął nabór kandydatów do projektu Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych- Menedżer Projektu. Projekt jest wdrażany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii PK (CTT PK), Enterprise Europe Network działający w CTT PK oraz ośrodek Europe Direct zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Seminarium jest jednym ze spotkań w ramach projektu „Chroń swój sukces. Ochrona własności intelektualnej dla firm” prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Wydział Strategii Urzędu Miasta Tarnowa rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą XVI LO w Tarnowie. Zajęcia prowadzone są w klasach o profilu przedsiębiorczości. W ramach prowadzonych zajęć młodzież zapoznawana jest z działalnością Biura Obsługi Przedsiębiorców, poznają zagadnienia związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz możliwościami jej dofinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej.

W magistracie doszło dziś do podpisania umowy o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej w Małopolsce Południowo-Wschodniej. Stronami są Gmina Miasta Tarnowa, Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Gmina Miasta Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Klaster Medycyna Polska Płd.-Wsch. oraz Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Efektem porozumienia jest także inicjatywa powołania konsorcjum naukowo-edukacyjno-przemysłowego, którego koncepcję merytoryczną i organizacyjną przygotuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki, natomiast koordynację logistyczną i administracyjną zapewni Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.