TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze (WPHI) serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z branży meblarskiej do udziału w Targach Meblarskich IMOB 2012, które odbędą się w Stambule w dniach 31.01-4.02.2012.

Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.):

 

Nabory na rok 2012- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Efektywne wykorzystanie energii – część 1

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii.

 

Nabory na rok 2012- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa priorytetu: Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Cel: wyłonienie projektów, przyczyniających się do stymulowania rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców.

 

Prezydent Miasta Tarnowa przekazał swoją bazę przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 30 grudnia 2011 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje że, na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w seminarium "Innowacje bliżej nas". Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in możliwości pozyskania dotacji na projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Ponadto zostaną ogłoszone wyniki edycji regionalnych konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011".

Bezpłatne szkolenie pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, które odbędzie się 20 grudnia 2011 r. w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Szkolenie przeprowadzą eksperci z Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Małopolsce. Odbędzie się 13 grudnia
w Krakowie w hotelu Kossak.