TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Trwają zapisy na warsztaty z zarządzania designem zaplanowane na marzec i kwiecień 2011 r. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, którego autorem jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Chcesz aby o Twojej Firmie zrobiło się głośno ?
Weź udział w Konkursie Innowator Małopolski 2011 – Start 15 Marca.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w VI edycji konkursu "Innovator Małopolski 2011", która rusza już 15 marca 2011.

Informujemy, że w dniach 2-16 sierpnia 2011 r. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie będzie prowadzić trzeci nabór do projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2”, przeznaczonego dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

02 Sierpnia ruszy kolejny nabór do projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości”, przeznaczonego dla osób z terenu subregionu tarnowskiego, które zostały poszkodowane przez ubiegłoroczne powodzie i osuwiska. Nabór prowadzony jest przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

W dniu 13 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności proponowanej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, od II połowy października 2010 r. wybrane na drodze konkursów fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w maju, czerwcu lub sierpniu 2010 r. – pożyczek w wysokości do 50 tys. zł.

Osoby pełnoletnie, w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą wziąć udział w konkursie na biznesplany „Zapal się do biznesu !” organizowanym przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Instytut InBIT rozpoczął realizację projektu „Damy radę! Otwieramy własny biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu są mieszkańcy całego województwa małopolskiego poszkodowani przez powódź/osuwiska w 2010 roku. W ramach projektu można uzyskać jednorazową bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do Krakowa na wyjątkową konferencję
o finansach i patentach: "Ekonomiczne aspekty ochrony własności intelektualnej w działalności firmy", która odbędzie się 2 grudnia 2010 r.

Szanowni Państwo.

Informujemy o naborze na podprojekty w ramach mini-programu SMART+ "Innowacje w MŚP i promocja BRT" realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC