TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

W drugiej połowie sierpnia przy ul. Kołłątaja otwarty zostanie nowy plac zabaw. Miejsce to wyposażone będzie w konstrukcje, urządzenia i zabawki dostosowane do potrzeb młodszych i starszych dzieci.

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów. Autorzy najlepszych prac powstałych na polskich uczelniach otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Ulewne, wiosenne deszcze oraz związane z nimi namakanie gruntu przyczyniły się do przerw w pracach przy przebudowie tarnowskiego teatru. Dziś wiadomo już, że mimo sprzyjającej od kilku tygodni pogody, nie uda się uniknąć opóźnienia w oddaniu obiektu do użytkowania.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.07.2010 do godz. 13:00 dnia 24.07.2010 r.
Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg: W związku z prognozowanymi w ciągu bieżącej doby opadami burzowymi, lokalnie bardzo intensywnymi, istnieje możliwość lokalnych gwałtownych wzrostów stanu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych na wszystkich rzekach w dorzeczu Wisły do profilu w Dęblinie oraz na Bugu i Wieprzu.

Skutki: Niebezpieczeństwo przebywania i biwakowania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek, lokalne zalania i podtopienia.

 

W Tarnowie montowane będą kolejne kamery poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. Pojawią się one w kilku nowych miejscach. Ponadto istniejący system monitoringu będzie rozbudowywany.

Nowe auta zakupione z budżetu miasta Tarnowa trafiły do służb. Na parkingu przed Komenda Miejską Policji w Tarnowie – Mościcach nastąpiło ich oficjalne przekazanie.

Portal internetowy Wirtualne Media opublikował wyniki badań czytelnictwa Instytutu Millward Brown SMG/KRC. Tarnowskie TEMI znalazło się w gronie czterdziestu najchętniej czytanych tygodników w Polsce.

Trwa rekrutacja na studia w tarnowskim Wydziale Zamiejscowym WSB-NLU. Do końca września będą przyjmowane podania kandydatów na kierunek Zarządzanie.

W bieżącym roku rozpoczną się prace przy odtworzeniu nie istniejącego dziś cmentarza wojennego nr 202, na którym spoczywają żołnierze I wojny światowej. Cmentarz zlokalizowany był przy dzisiejszej Alei Matki Bożej Fatimskiej.

Znaczniki

Archiwalne