Innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji w obszarze współpracy z przedsiębiorcami

Nazwa projektu: Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami

Stworzenie systemu zarządzania wiedzą w obszarze przedsiębiorczości, inicjowanie sieci współpracy: samorząd – przedsiębiorcy – otoczenie biznesu to najnowsze zadania zespołu MSAP, realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Tarnowa oraz parterem zagranicznym: Andalucia Emprende.

Okres realizacji: 1 maja 2017 – 31 października 2018

 

1)    Cele projektu

Celem projektu jest poprawa jakości i rozwijanie działań realizowanych przez Miasto Tarnów w obszarze współpracy z przedsiębiorcami poprzez:

  • stworzenie systemu zarządzania wiedzą w obszarze wsparcia przedsiębiorczości,
  • zbudowanie sieci komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętym otoczeniem biznesu (szkoły, uczelnie, klastry, samorządy, ośrodki innowacji),
  • wsparcie działań nastawionych na promocję przedsiębiorczości.

Powyższe cele mają być osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  1. Analiza praktyk zarządzania wiedzą, komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami w Urzędzie Miasta Tarnowa.
  2. Analiza rozwiązań Andalucia Emprende dot. zarządzania wiedzą, edukacji przedsiębiorczości i komunikacji z partnerami zewnętrznymi.
  3. Przygotowanie i przeniesienie dobrych praktyk z Andalucia Emprende do Urzędu Miasta Tarnowa.
  4. Działania edukacyjne i promocyjne wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

W ramach przedsięwzięcia zostaną również przygotowane rekomendacje i instrukcja umożliwiające wdrożenie wypracowanego systemu zarządzania wiedzą i komunikacją w innych samorządach zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami.

 

2)    Planowane efekty

Nowatorski system zarządzania wiedzą i komunikacją międzyorganizacyjną w obszarze przedsiębiorczości.

3)    Partnerzy

  • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Gmina Miasta Tarnowa,
  • Andalucia Emprende, Fundación Pública Andaluza.

 

4)    Finansowanie

Wartość projektu: 387 346,45 zł
Wkład funduszy europejskich: 375 346,45 zł


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja