OBWIESZCZENIE, 29 KWIETNIA

Zapraszamy na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 08.05.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1 – Tarnów, Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości.

6. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady.

7. Sprawy organizacyjne „II Dnia Hetmańskiego”.

8. Budżet Obywatelski 2020 – informacja o projektach.

9. Omówienie organizacji spotkań z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami środowisk oświaty i kultury.

10. Promocja działań Rady Osiedla „Starówka” oraz Tarnowskiej Starówki (ulotki, facebook, media, plakaty, spotkania z mieszkańcami).

11. Wolne wnioski, sprawy różne.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

 

Przewodniczący Rady Osiedla „Starówka”

Ryszard Żądło

Tarnów, 29.04.2019 r.