Komunikaty

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że zmianie uległ termin ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i odbędzie się w dniach od 1 października do 8 października 2021 roku.  Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 24 września do 1 października 2021 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników informacji o konieczności składania pisemnego wniosku o pozwolenie na przemieszczenie świń ze strefy objętej ograniczeniem III (strefa czerwona) co najmniej 14 dni przed planowanym przemieszczaniem świń. Wniosek dostępny jest na stronie PIW Tarnów pod adresem: http://www.piw-tarnow.pl/pliki-zdrowie-i-ochrona-zwierzat.html.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie jakość wodzy dostarczanej do spożycia mieszkańcom Tarnowa z wodociągów publicznych i zakładowych w I półroczu 2021 r. spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące walki ze smogiem, skutkiem których od 1 lipca 2021 r. wszyscy właściciele lub zarządcy budynków będą mieć obowiązek zgłaszania, w jaki sposób i jakim paliwem są one ogrzewane.

Wydział Ochrony Środowiska UMT w załączeniu przesyła zgodnie z poleceniem Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących ...

W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że Wojewoda Małopolski dnia 25 maja 2021 r. uchylił rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).                                                                                             ...