Komunikaty

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych.

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. Starają się o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. Połowa złożonych wniosków pochodzi od rolników z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwietnia.    ...

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że  Wojewoda Małopolski wydał dnia 28 lutego 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego,...

Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Wydziale Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa zawiadamia, że zmianie ulegają indywidualne numery kont bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje o nowych numerach kont dostarczane będą przez pracowników Urzędu Miasta Tarnowa lub drogą pocztową.

Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że Wojewoda Małopolski wydał dnia 17 stycznia 2022 r. rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskieg...

Referat Podatków Lokalnych w Wydziale Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący w 2021 roku sprzedaż alkoholu, są obowiązani do złożenia do końca stycznia przyszłego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. oraz dokonania stosownej opłaty. ...

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2021 r.poz.1326)  (głównie na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg doj...

Zgnilec amerykański jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływaną przez bakterię atakującą larwy pszczół. Chorobę rozpoznaje się po nieprzyjemnym zapachu, wydobywającym się z zakażonego ula. Pszczelarz ma obowiązek powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli podejrzewa, że w jego pasiece występuje choroba.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski