Komunikaty - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikaty

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ramach prowadzonych przez akredytowane laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. w Legionowie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda podawana do sieci wodociągowej przez Grupę Azoty S.A. w III kw. 2023 r. spełniała we wszystkich parametrach wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. ...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wojewoda Małopolski rozporządzeniem z dnia 17 sierpnia 2023 r. uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnów.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2023 r.

Wojewoda Małopolski pismem znak: WR-II.7160.27.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. przekazał informację dla mieszkańców gmin, że w ramach działań prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzono ułatwienia dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha oraz złożyli wnioski o przyznanie płatności za rok 2023.

W dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

Wybory do izb rolniczych

17.07.2023, 14:11

W niedzielę, 24 września odbędą się wybory do izb rolniczych. W związku z tym Małopolska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych.

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla obszaru tematycznego odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, którym pula środków to aż 78 655,56 zł. Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysk...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski