Komunikaty - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikaty

W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej nt. dystrybucji tabletek jodku potasu, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela informuje, że władze Tarnowa są przygotowane do realizacji ww. zadania na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że  od miesiąca września br. przywrócone zostają dyżury pracownika Nadleśnictwa Gromnik na mocy zawartego porozumienia o pełnieniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa.

Zmieniający się klimat sprawia, że zwiększyły się niedobory zasobów wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Aby temu przeciwdziałać, wprowadzane są instrumenty ograniczające zmniejszenie naturalnej retencji, między innymi  obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ n...

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie jakość wody dostarczanej do spożycia mieszkańcom Tarnowa z wodociągów publicznych i zakładowych w I półroczu 2022 r., w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lu...

Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych.

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. Starają się o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. Połowa złożonych wniosków pochodzi od rolników z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwietnia.    ...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski