Komunikaty - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał informację o stwierdzeniu na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, jakość wody dostarczanej  mieszkańcom Tarnowa w II półroczu 2022 r. z wodociągów publicznych Tarnowskich Wodociągów spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych  określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2...

W oparciu o informację Grypy  Azoty S.A  w Tarnowie  z dnia 13 stycznia 2023 r.,  Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że przeprowadzone badania jakości wody dostarczanej w IV kwartale  2022 r. do spożycia mieszkańcom Tarnowa  z wodociągów zakładowych Grupy Azoty S.A. potwierdzają, że spełniała ona wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudni...

Zgnilec amerykański jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływaną przez bakterię atakującą larwy pszczół. Chorobę rozpoznaje się po  nieprzyjemnym zapachu, wydobywającym się z zakażonego ula. Pszczelarz ma obowiązek powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli podejrzewa, że w jego pasiece występuje choroba.

Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że  Wojewoda Małopolski wydał dnia 21 września 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskieg...

W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej nt. dystrybucji tabletek jodku potasu, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela informuje, że władze Tarnowa są przygotowane do realizacji ww. zadania na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że  od miesiąca września br. przywrócone zostają dyżury pracownika Nadleśnictwa Gromnik na mocy zawartego porozumienia o pełnieniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa.

Zmieniający się klimat sprawia, że zwiększyły się niedobory zasobów wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Aby temu przeciwdziałać, wprowadzane są instrumenty ograniczające zmniejszenie naturalnej retencji, między innymi  obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ n...

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie jakość wody dostarczanej do spożycia mieszkańcom Tarnowa z wodociągów publicznych i zakładowych w I półroczu 2022 r., w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lu...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski