Komunikaty - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikaty

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634), Prezydent Miasta Tarnowa zawiadamia o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie na ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Tarnowa nr 33/C/2023 z dnia 17 października 2023 r., znak: WPP-I.6733.12.2023 ustalającą lokalizację inwestycji celu ...

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ramach prowadzonych przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Oddział w Tychach badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda podawana do sieci wodociągowej przez Grupę Azoty S.A. w I kwartale 2024 r. spełniała we wszystkich parametrach wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. ...

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Zgnilec amerykański jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływaną przez bakterię atakującą larwy pszczół. Chorobę rozpoznaje się po  nieprzyjemnym zapachu, wydobywającym się z zakażonego ula. Pszczelarz ma obowiązek powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli podejrzewa, że w jego pasiece występuje choroba.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

01.03.2024, 12:45

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30% śre...

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, jakość wodzy dostarczanej  mieszkańcom Tarnowa w 2023 r. przez przedsiębiorstwa wodociągowe: Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. oraz Grupę Azoty  S.A. spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych określonych w rozporządzeniu Min...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchomiła nową edycję projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA, w ramach którego grupy sąsiedzkie z miast powyżej 10 tys. mieszkańców mogą składać wnioski na realizację wymarzonego zielonego zakątka na swoim osiedlu.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski