Komunikaty

Początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące walki ze smogiem, skutkiem których od 1 lipca 2021 r. wszyscy właściciele lub zarządcy budynków będą mieć obowiązek zgłaszania, w jaki sposób i jakim paliwem są one ogrzewane.

Wydział Ochrony Środowiska UMT w załączeniu przesyła zgodnie z poleceniem Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących ...

W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że Wojewoda Małopolski dnia 25 maja 2021 r. uchylił rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).                                                                                             ...

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Prezydent Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że od dnia 20 maja do 7 czerwca 2021 roku w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynar...

W związku z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak: DM/51-11-6/05/21/IM z dnia 30 kwietnia 2021 r. przekazanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa znak: WR-II.7011.2.2021.MG z dnia6 maja 2021 r. informuję, że w roku 2021 r. na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) ...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że zmianie uległ termin ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i odbędzie się w dniach od 14 maja do 21 maja 2021 roku.  Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie

Urząd Miasta Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXX/274/96 § 6 ust. 1 z dnia 03.10.1996r.,w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w mieście Tarnowie, podaje do publicznej wiadomości – celem wyrażenia opinii – niżej wskazaną propozycję nadania nazw dla ulic, skwerów i ronda w mieście Tarnowie, która została przyjęta do konsultacji społecznych przez Komisję d/s Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rad...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 7 maja do 14 maja 2021 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.