Fundusze Europejskie na lata 2023-2027 - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Fundusze Europejskie na lata 2023-2027

Przedsiębiorco, sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania. Publikujemy aktualnie dostępne programy:

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-2027 (FENG)

Zasady finansowania:
https://www.poir.gov.pl/media/113561/SZOP_FENG_001.pdf

Strona internetowa Programu:
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/

Operatorzy:
PARP www.parp.gov.pl | NCBR www.ncbr.gov.pl | FNP www.fnp.org.pl | OPI www.opi.org.pl | MFiPR (IZ FENG) www.mfipr.gov.pl | BGK www.bgk.gov.pl

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie:
https://www.poir.gov.pl/media/113708/harmonogram_naboru_wnioskow_FENG_11012023.pdf

Ulotka dotycząca projektu:

-------

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 (FERS)

Zasady finansowania:
https://www.power.gov.pl/media/113711/ZASADY_FINANSOWANIA.pdf

Strona internetowa Programu:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/

Ulotka dotycząca projektu:

-------

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 2021-2027 (FEM)

Zasady finansowania:
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/FEM-2021-2027/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027/2022/12/Program-FEM-2021-2027.pdf

Strona internetowa Programu:
https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027

-------

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY (KPO)

Zasady finansowania:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109762/KPO.pdf

Strona internetowa Programu:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy

Operatorzy:

Część dotacyjna:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
Ministerstwo Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier
Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Część pożyczkowa:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 
Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Ministerstwo Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-plan-odbudowy5

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory

-------

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027 (FENIKS)

Zasady finansowania:
https://www.pois.gov.pl/media/113144/FEnIKS_21_27_przyjety_przez_KE.pdf
https://www.pois.gov.pl/media/113166/SZOPFEnIKS30_12_2022_.pdf

Strona internetowa Programu:
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/

-------

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)

Zasady finansowania:
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/112417/FERC_25112022.pdf

Strona internetowa Programu:
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/

-------

ERASMUS - Europejski program wymiany dla przedsiębiorców

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.

Strona internetowa Programu:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski