Parkowanie - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Parkowanie

Tarnowska Strefa Płatnego Parkowania

Na drogach publicznych Tarnowa wyznacza się strefę płatnego parkowania w obszarze ograniczonym ulicami: Gabriela Narutowicza, Stanisława Konarskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Hugona Kołłątaja, Starodąbrowskiej, Słonecznej, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Juliusza Słowackiego, Klikowskiej, Józefa Szujskiego, Szkotnik, Ignacego Mościckiego, Kazimierza Pułaskiego, Krakowskiej oraz na ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Kazimierza Pułaskiego do ulicy Władysława Reymonta, na ulicy Bartosza Głowackiego od ulicy Władysława Reymonta do ulicy Kazimierza Pułaskiego, na ulicy Dworcowej, na Placu Dworcowym, na ulicy Wita Stwosza od ulicy Gabriela Narutowicza do ulicy Towarowej i na ulicy Elżbiety Drużbackiej, zwanej "SPP". SPP obejmuje również pasy drogowe ulic wyznaczających jej granice.

Opłaty za parkowanie w SPP pobierane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Można je wnieść poprzez: uiszczenie opłaty w parkometrze, lub za pomocą aplikacji instalowanych na smartfonach ("AnyPark - dawniej Pango, Sky-Cash, ePark). Możliwe jest także wykupienie jednego z ośmiu typów abonamentu. Dokładne informacje o parkowaniu za pomocą telefonów komórkowych i o abonamentach dostępne są na stronie http://targowiska.tarnow.pl 

Za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 3,90 zł. W przypadku opłat w parkometrze za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium lub Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard, ale z wprowadzonym ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie, opłata ta wynosi 3,10 zł. Dodatkowo posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, którzy mają bilet okresowy w tej karcie, zapłacą 2,70. Opłata za drugą godzinę wynosi odpowiednio 4.60 zł, 3,70 zł oraz 3,20, a za trzecią – 5,40 zł, 4,40 i 3,80 zł. Za czwartą i każdą następną godzinę płaci się natomiast tak jak za pierwszą.

Dodatkowo bilet całodniowy dla posiadaczy TKM Premium, którzy mają na niej bilet okresowy, kosztuje 18 zł.

Parkowanie do 60 minut przy ul. Nowej, Piłsudskiego, Szpitalnej, Curie-Skłodowskiej, Kościuszki na odcinku od Pułaskiego do Reymonta oraz Goldhammera od Wałowej do Mickiewicza jest nieodpłatne. Osoby korzystające z usytuowanych tam parkingów muszą posiadać tzw. bilet zerowy z wypisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Bilety te dostępne są w parkometrach.

Opłata za parkowanie w SPP na wydzielonym stanowisku postojowym (koperta) zastrzeżonym na prawach wyłączności wynosi: 

1) na stanowisku 8 godzinnym: za jeden miesiąc - 700,00 zł, za pół roku - 3 500,00 zł, za rok - 7 000,00 zł;

2) na stanowisku całodobowym: za jeden miesiąc - 800,00 zł, za pół roku - 4 000,00 zł, za rok - 8 000,00 zł.

Rada Miejska w Tarnowie wprowadziła zerową stawkę opłat dla: oznakowanych zewnętrznie pojazdów Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego i Służb Nadzoru Budowlanego, taksówek stojących na postojach, pojazdów jednośladowych, jak również pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujących na stanowiskach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za nieuiszczanie opłat za parkowanie w SPP pobrana będzie dodatkowa opłata w wysokości 70 zł (dotychczas 60 zł), jeżeli opłata zostanie wniesiona w terminie do siedmiu dni lub 250 zł (przedtem 200 zł), jeżeli opłata zostanie wniesiona w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski