Parkowanie

Tarnowska Strefa Płatnego Parkowania

Na drogach publicznych Tarnowa wyznacza się Strefę Płatnego Parkowania w obszarze ograniczonym ulicami: Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego, Kołłątaja, Starodąbrowską, Słoneczną, ks. Sitki, Słowackiego, Klikowską, Szujskiego, Szkotnik, Mościckiego, Pułaskiego i Krakowską oraz na ul. Kościuszki od ul. Pułaskiego do ul. Reymonta, na ul. Głowackiego od ul. Reymonta do ul. Pułaskiego, na ul. Dworcowej, na Placu Dworcowym, na ul. Wita Stwosza od ul. Narutowicza do ul. Towarowej i na ul. Drużbackiej. Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd z Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty za parkowanie w SPP pobierane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Można je wnieść poprzez: uiszczenie opłaty w parkometrze, lub za pomocą aplikacji instalowanych na smartfonach (Pango, Sky-Cash, ePark). Możliwe jest także wykupienie jednego z ośmiu typów abonamentu. Dokładne informacje o parkowaniu za pomocą telefonów komórkowych i o abonamentach dostępne są na stronie http://targowiska.tarnow.pl

Za pierwszą godzinę parkowania zapłacimy 3,30 zł, W przypadku opłat w parkometrze za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium lub Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z wprowadzonym ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie opłata ta wynosi 2.60 zł, natomiast posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium z wprowadzonym ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie zapłacą 2.30 zł. Opłata za drugą godzinę wynosi odpowiednio 3.90 zł, 3.10 zł oraz 2.70 zł, a za trzecią - 4.60 zł, 3.70 zł i 3.20 zł. Za czwartą i każdą następną godzinę płaci się natomiast tak jak za pierwszą.

Posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium z wprowadzonym biletem okresowym tarnowskiej komunikacji miejskiej korzystać mogą z ważnego w danym dniu kalendarzowym biletu dziennego o wartości 15 złotych.

Parkowanie do 60 minut przy ul. Nowej, Piłsudskiego, Szpitalnej, Curie-Skłodowskiej, Kościuszki na odcinku od Pułaskiego do Reymonta oraz Goldhammera od Wałowej do Mickiewicza jest nieodpłatne. Osoby korzystające z usytuowanych tam parkingów muszą posiadać tzw. bilet zerowy z wypisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Bilety te dostępne są w parkometrach.

Opłatę za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności, czyli na popularnej „kopercie”, w przypadku parkowania przez 8 godzin ustalono na poziomie: 600 zł za miesiąc, 3 tys. zł za pół roku oraz 6 tys. za rok. Za parkowanie całodobowe zapłacimy natomiast odpowiednio: 700 zł, 3.5 tys. zł oraz 7 tys. zł.

Rada Miejska w Tarnowie wprowadziła zerową stawkę opłat dla: oznakowanych zewnętrznie pojazdów Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego i Służb Nadzoru Budowlanego, taksówek stojących na postojach, pojazdów jednośladowych, jak również pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujących na stanowiskach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za nieuiszczanie opłat za parkowanie w SPP pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 50 zł, jeżeli opłata zostanie wniesiona w terminie do siedmiu dni) lub 150 zł, jeżeli opłata zostanie wniesiona w terminie późniejszym.