Mieszkalnictwo

 

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy czyniący starania o wynajem lokalu  z  mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy czyniący starania o wynajem lokalu z  mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa

Zasady postępowania w stosunku do osób, którym wypowiedziano najem z powodu  zaległości w regulowaniu należności  z tytułu najmu

Zasady postępowania w stosunku do osób, którym wypowiedziano najem z powodu zaległości w regulowaniu należności z tytułu najmu

Bank Zamiany Mieszkań

Najem lokalu przeznaczonego do remontu

Najem lokalu przeznaczonego do remontu