Odznaka Honorowa Gminy Miasta Tarnowa - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Odznaka Honorowa Gminy Miasta Tarnowa

Ukonstytuował się Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa. Można składać już wnioski o przyznanie tego wyróżnienia. - Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej może złożyć prezydent Tarnowa, przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa 5 radnych lub komisja rady oraz podmioty, które nie są osobami fizycznymi i mają siedzibę na terenie miasta. Co ważne, mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej za pośrednictwem powyższych, potencjalnych wnioskodawców.

W skład konwentu kadencji 2020-2022 uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie powołani zostali: Barbara Prymakowska, Bogusława Romaniewska, Antoni Sydor, Mieczysław Sobol (zmarł) i Roman Starzec.

Odznaka ta może być przyznawana osobom fizycznym lub prawnym. Wnioski w sprawie nadania Odznaki powinny być składane do Konwentu, za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnowa, w dwóch terminach: do 31 marca i do 30 września każdego roku. Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w poniższych dokumentach.

1. Uchwała Nr XXXVII/533/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

1a. Uchwała Nr LIX/726/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

2. Uchwała Nr XXV/271/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

3. Uchwały Konwentu o wyborze przewodniczącego, zastępcy i sekretarza

 

4. Uchwała Nr 4 Konwentu w sprawie regulaminu pracy Konwentu wraz z załącznikiem do uchwały Nr 4 (regulaminem)

 

5. Regulamin nadawania i noszenia Odznaki - załącznik nr 4 do Uchwały 533/2013 

 

6. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa dla osób fizycznych

 

7. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa dla osób nie będących osobami fizycznymi

 

Odznaczeni:

Antoni Sydor 

15zp182.pdf (75 kB)

Barbara Wiatr

15zp183.pdf (75 kB)

Bogusława Romaniewska

18zp424.pdf (304 kB)

Barbara Prymakowska

18zp425.pdf (301 kB)

Mieczysław Sobol

18zp426.pdf (300 kB)

Roman Starzec

18zp427.pdf (298 kB)

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski