Honorowi obywatele

Ignacy Mościcki

Józef Piłsudski

Norbert Lippóczy

Książę Paweł François Roman Sanguszko

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Profesor Doktor Habilitowany Franciszek Ziejka

Tony Rickardsson

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski

Ksiądz Profesor Michał Heller

Profesor Kazimierz Braun

Pułkownik Jerzy Pertkiewicz

Pułkownik Mieczysław Korczak