Honorowi obywatele

Ignacy Mościcki

Józef Piłsudski

Norbert Lippóczy

Książę Paweł François Roman Sanguszko

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Profesor Doktor Habilitowany Franciszek Ziejka

Tony Rickardsson

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski

Ksiądz Profesor Michał Heller

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc

Profesor Kazimierz Braun

Pułkownik Jerzy Pertkiewicz

Pułkownik Mieczysław Korczak