Punkt Obsługi Inwestora - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Punkt Obsługi Inwestora

Zakres wsparcia:

  • Przygotowywanie oferty inwestycyjnej oraz bieżąca aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej.
  • Organizacja spotkań z przedstawicielami kluczowych wydziałów, zaangażowanych w proces obsługi inwestora w Urzędzie.
  • Udzielanie informacji przedsiębiorcom i inwestorom, dot. oferty inwestycyjnej oraz warunków inwestowania na terenie miasta.
  • Organizowanie, w razie potrzeby, wizyt lokalizacyjnych inwestorów z przedstawicielami władz miasta oraz współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie, w tym jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Tarnowa.
  • Wsparcie w niezbędnych procedurach administracyjnych na poziomie Urzędu, występujących w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
  • Opieka poinwestycyjna firm inwestujących na terenie miasta, w tym wsparcie w procesie rekrutacji pracowników.
  • Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadlokalnym, w tym z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. oraz samorządami gospodarczymi funkcjonującymi na terenie miasta.
 

Anna Urbaś - Wydział Rozwoju Gospodarczego
ul. Wałowa 10, pok.1
33-100 Tarnów
tel. 14 688-28-20, kom. 665-100-437
e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl
www.tarnow.pl/biznes
Obsługa w j.angielskim

Wyznacz trasę:

https://goo.gl/maps/BLeGQb1rmGfFbbUdA

 
 

W ramach kompleksowej obsługi inwestora zapewniamy wsparcie począwszy od przedstawienia oferty klientowi (zarówno tej będącej w posiadaniu Gminy Miasta Tarnowa jak i osób prywatnych) poprzez analizę dostępnych źródeł dofinansowania, możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz monitoring procedur administracyjnych w Urzędzie.
Zakres i rodzaj możliwego wsparcia zależy w głównej mierze od charakteru inwestycji i zapotrzebowania inwestora. Oferta inwestycyjna przygotowywana jest indywidualnie z uwzględnieniem takich parametrów jak: lokalizacja, zapotrzebowanie na teren oraz infrastrukturę techniczną, ograniczenia planistyczne czy też dostępność komunikacyjną.

 

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski