Stawki podatków i opłat lokalnych

Uchwały regulujące podatki i opłaty

Stawki w 2021 r. stawki nie ulegają zmianie. UCHWAŁA NR XVIII_205_2019 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Stawki w 2021 r. stawki nie ulegają zmianie. UCHWAŁA Nr II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

Stawki w 2021 r. stawki nie ulegają zmianie. UCHWAŁA NR XVIII/168/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Tarnowa.