Program „Rozwój Lokalny” - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Program „Rozwój Lokalny”

Program „Rozwój Lokalny”

Dziękujemy serdecznie wszystkim Pomysłodawcom za przesłane fiszki.
Łącznie wpłynęło 98 ciekawych pomysłów na przedsięwzięcia w ramach programu „Rozwój Lokalny”, które są obecnie oceniane i przypisywane do poszczególnych obszarów i wymiarów wskazanych w Regulaminie programu „Rozwój Lokalny”.
Zdecydowana większość pomysłów (ponad 60 zgłoszeń) dotyczy obszaru społecznego, koncentrując swoje aktywności wokół zagadnień kulturalnych. Pozostałe pomysły dotyczą zagadnień/aspektów gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych.
W oparciu o zgłoszone pomysły zespół miejski stworzy kompleksową i spójną logicznie wiązkę przedsięwzięć do projektu miejskiego „Tarnów – Nowe spojrzenie”.
Ostateczny termin składania projektu w ramach III etapu konkursu programu „Rozwój Lokalny”, upływa 30 października br.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przesłane pomysły!

Szanowni mieszkańcy,

Zapraszam wszystkich Państwa do zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia do miejskiego projektu, który zostanie zgłoszony do Programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgłoszone pomysły przedsięwzięć, zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i o charakterze „miękkim”, mogłyby zostać sfinansowane z powyższego Programu i wdrożone w naszym mieście. Dzięki naszej wspólnej aktywności zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i zorganizowanych środowisk, będziemy mogli wprowadzić nową jakość do wielu obszarów naszego życia i najbliższego otoczenia.

Chciałbym zaznaczyć, że Program, do którego aplikujemy, daje możliwość sfinansowania nawet 100% kosztów przedsięwzięcia. Trzeba jednak pamiętać, że ostatecznie miasta, które otrzymają wsparcie, wyłonione zostaną w drodze konkursu.

Jednocześnie przedstawiam Państwu wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta (sporządzonej przy udziale społecznym na potrzeby wspomnianego projektu), które pozwoliły nam nie tylko bliżej zdiagnozować problemy i potrzeby rozwojowe naszego miasta, ale także określić wstępne priorytety rozwojowe na najbliższy okres. Priorytety te pomogą Państwu ukierunkować propozycje pomysłów na potencjalne przedsięwzięcia.

Wszelkie Państwa pomysły i propozycje bardzo proszę przesyłać w wersji online, na formularzu dostępnym na stronie www.tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Program-Rozwoj-Lokalny. Na tej stronie zawarte są również informacje nt. zasad zgłaszania, jak i kryteria wyboru ostatecznej listy pomysłów na przedsięwzięcia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta, dostępnymi pod numerami telefonu 14 68 82 667 i 14 68 82 598.

Na Państwa propozycje czekamy do 14 września 2020 r.

 

Prezydent Miasta Tarnowa

Roman Ciepiela

 

Zasady zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia

do projektu miasta Tarnowa przewidzianego do zgłoszenia w ramach
II etapu konkursu do Programu „Rozwój Lokalny

  1. Zgłoszenie pomysłu na przedsięwzięcie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionej fiszki projektowej, za pomocą przycisku/ikony "Zgłoś pomysł" dostępnych online pod adresem www.tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Program-Rozwoj-Lokalny 
  2. Pomocniczo, celem wcześniejszego zapoznania się ze strukturą fiszki i wymaganymi w niej informacjami, udostępniona jest jej wersja „pdf” w pliku „Fiszka zgłoszenia pomysłu wersja poglądowa” dostępnym pod adresem www.tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Program-Rozwoj-Lokalny
  3. Ocena prowadzona będzie na podstawie opisu projektu zawartego na zgłoszonej na fiszce projektowej.
  4. Ocena odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w pliku pdf „Kryteria oceny pomysłów PRL i PRI” pod adresem www.tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Program-Rozwoj-Lokalny
  5. Ocena pomysłu na przedsięwzięcie, w zakresie kryteriów dostępowego i  merytorycznych przeprowadzona zostanie przez powołany przez Prezydenta Miasta Tarnowa „Panel ekspertów” składający się ze wskazanych członków Grupy Roboczej i Grupy Sterującej (powołanych zarządzeniem nr 62/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 lutego 2020 r. ) oraz ekspertów.
  6. Ocenę w zakresie kryteriów dodatkowych dokona prezydent Miasta, wraz z zastępcami, skarbnikiem i sekretarzem.
  7. Na podstawie przyznanych punktów, przy uwzględnieniu zapisów regulaminu II etapu konkursu do Programu „Rozwój Lokalny”,  zostanie utworzona lista rankingowa.
  8. Ostateczna lista rankingowa pomysłów na przedsięwzięcia które zostaną zawarte we wniosku podlega przedstawieniu na Radzie Rozwoju (powołanej zarządzeniem nr 130/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 marca 2020 r.).
  9. W przypadku równej ilości punktów decyzja o realizacji należy do Rady Rozwoju.

 

ikona z napisem "zgłoś pomysł"

Wstępne cele rozwojowe i rezultaty

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej

 

Dane bazowe - Monitor Rozwoju Lokalnego i Monitor Miast:

Powiązane dokumenty

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań

ZARZĄDZENIE NR 130/2020 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski