Jak załatwić sprawę - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Jak załatwić sprawę

Nie każdy z nas wie, gdzie i w jaki sposób może załatwić urzędowe sprawy, jak również do kogo udać się ze swoim problemem.

Wszystkim „zagubionym” polecamy stronę www.obywatel.gov.pl. Jest to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy obywatelom. W prosty i przystępny sposób opisane jest na niej, co trzeba zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co można załatwić bez wychodzenia z domu.

Korzystając z serwisu wiele spraw można załatwić on-line. Najpopularniejsze dostępne w ten sposób usługi to: uzyskanie dowodu osobistego, sprawdzenie punktów karnych, sprawdzenie historii pojazdu, uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego czy skorzystanie z programu Rodzina 500+.

Znaleźć tu można również wiele wskazówek, jak postępować, żeby szybko i skutecznie załatwić sprawę – wszystkie usługi podzielone są na kategorie według zdarzeń życiowych i rodzaju potrzeb. Opisy usług, zawierają informacje o sposobach załatwiania spraw na styku obywatela z administracja publiczną, obejmują sposób załatwienia danej sprawy różnymi dostępnymi kanałami – tradycyjnym i elektronicznym.

Urząd Miasta Tarnowa jest dostępny dla interesariuszy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dane teleadresowe do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa dostępne są natomiast pod adresem: www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta/Dane-teleadresowe

Procedury administracyjne wg kategorii opisane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,897991.html

Procedury administracyjne wg kompetencji jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,897990.html

Numery kont bankowych https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,955764.html

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski