Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nabór do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych

Informujemy o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa.

Kandydat na członka rady nadzorczej powinien:

1) posiadać wykształcenie wyższe,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) spełniać jeden z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 litera a – j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

4) nie podlegać ograniczeniom i zakazom pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego zgłoszenia w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa, spełniające powyższe warunki, proszone są o dostarczenie lub przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej do Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, pokój nr 227.

Do kwestionariusza należy kopię dokumentu potwierdzającego minimum wyższe wykształcenie oraz  dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

Termin składania kwestionariuszy umożliwiających wpis do bazy jest nieograniczony.

Informacja potwierdzająca rejestrację lub odmowę jej dokonania w bazie kandydatów zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu. Rejestracja w bazie kandydatów nie gwarantuje powołania do rady nadzorczej, a jedynie stwarza taką możliwość.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielają pracownicy Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tarnowa, tel. 14 688 28 88.

Kwestionariusz do pobrania poniżej:


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski